Karácsonyvárás: áldozat, átadás, ünnep

Karácsonyvárás: áldozat, átadás, ünnep
Ökumenikus istentisztelettel kezdődött el kedden este a Partiumi Keresztény Egyetem karácsonyi ünnepsége, később a Musica Profana régizene együttes adott elő korabeli szerzeményeket, nagy sikerrel.

Ráksi Lajos egyetemi lelkész Zakariás prófétáról szólt, akinek szürke, megfeneklettnek tűnő életébe köszöntött be Istennek a gyermekáldásra vonatkozó ígérete. Mi is sokszor kerülünk reménytelennek látszó helyzetekbe, csak megyünk, de nem látjuk az alagút végét, álmunk rémálom lesz. Vajon újra tudjuk-e kezdeni az életünket, és ha igen, honnankaphatunk segítséget? Fel kell tegyük ezeket a kérdéseket az adventi várakozásban, s tudnunk kell, hogy az összetört szívű ember különösen fontos az evangélium szerint, hangzott el. A várakozásnak jól meghatározott szerepe van, s nekünk nagy ígéretünk van, maga az Úristen jön felénk nap mint nap…

Új élet

Pék Sándor nagyvárad-újvárosi esperes plébános, a római-katolikus egyház képviselője János evangéliumának alapján szólt Jézusról, a megtestesült igéről, s arról, hogy nem a mi araszolásunk az, ami közelebb visz Istenhez, a lényeget Ő maga tette meg. A karácsonynak a gyengédségről és a reményről kell szólnia, az ünnep nem egy betlehemi idill. Az ember eldöntheti, hogy belesimul-e a teremtés rendjébe és értelmes lesz az élete, vagy ellenkezőleg. A karácsonyunk pedig annyira lesz szép, amennyi szeretetet tudunk adni.

Mátyás Attila evangélikus lelkész Keresztelő Jánosról szólt, akit Isten semmiképp sem a kinézete, vagy a családi helyzete alapján, hanem még az anyja méhében választott ki. Sokszor azt gondoljuk, hogy valami különös kvalitás kell ahhoz, hogy kiválasszon bennünket az Isten, valami különlegeset kell tennünk, holott az Úr választása bárkire eshet. Viszont János véglegesen és teljesen átadta magát küldetésének, ám a ma embere sokszor nem akar engedelmeskedni, nem rendeli alá akaratát az Úr Istennek. „Engedjétek az Úr dolgait érvényre jutni, nem a világban, hanem a szívekben” – mondta a lelkész, aki azt is megemlítette: Nagyváradon nehéz megszólítani az embereket, pedig az Úr azt akarja, hogy úgy tudjuk őket megszólítani, mint János a pusztában, hogy megszülessen bennük a változás igénye és abba az irányba induljanak, amely az Úristenhez vezet, hiszen minden más tévelygés. A későbbiekben szó esett a Krisztusban való új életről, s arról, hogy egészen át kell adnunk magunkat az Úrnak, akkor csodákat fog cselekedni velünk is… Molnár Imola, az unitárius egyház képviselője az ünnep békéjéről szólt és arról a láthatatlan küszöbről, melyet sokan át kell lépnünk ahhoz, hogy oda jussunk, ahol az ünnep vár ránk; az elkülönült, magányos énünk levetéséről, mely a mi igazi áldozatunk lehet.

Varázslatos zene

Az ünnep a Musica Profana régizene együttes koncertjével folytatódott. Az magyarországi együttes a Partiumi Keresztény Egyetem Gyülekezete és a Partiumi Magyar Művelődési Céh közös szervezésében érkezett Váradra. Amint az együttes tagja, Demjén András elmondta, a hangverseny hallgatói egy képzeletbeli utazáson vehetnek részt: egyrészt időben, hiszen a művek a XVI-XVII. sz. fordulóján születtek, másrészt a művek keletkezésének helyét tekintve, azaz a Felvidéktől a csíki havasokig. A műsor gerince a mintegy húsz éve, Csíksomlyón felfedezett Kájoni-kódex, amelyben Kájoni János ferences szerzetes tollából származó korabeli dalok találhatók. A kottákat két szólamban, minimális kottalejegyzéssel állították össze, és az együttes tagja, Szabó Zsolt egészítette ki ezeket három szólamra.

A program során az együttes vallásos, karácsonyi témájú dallamokkal varázsolta el a közönséget. Az utolsó előtti dal Esterházy Pál barokk zeneszerző Cur fles, Iesu című alkotása volt, melyet a Jézus ágyán nincsen paplan című magyar népdal követett. A közönség ritmikus tapssal jutalmazta a fellépőket: Andrejszki Juditot (csembaló, ének), Richter Dorottyát (viola da gamba), Molnár Andreát (furulya), Szabó Zsoltot (viola da gamba) és Demjén Andrást (bőgő, ének).

Kívánságok

A karácsonyi ünnepség a Kívánságláda címet viselő akció eredményhirdetésével folytatódott. Ennek során a Partiumi Keresztény Egyetem alkalmazottai, hallgatói, oktatói kívánságokat fogalmaztak meg és a legfantáziadúsabbakat, legötletesebbeket az akció kitalálói gyakorlatba ültették. Volt, aki azt kívánta, hogy találkozhassanak azok a hallgatók, akiknek segítségre van szükségük egy bizonyos tantárgyban azokkal közülük, akik tudnak nekik segíteni, de olyan is volt, aki azt kívánta, hogy Pajzos Csaba dékán énekeljen el egy karácsonyi dalt a díszteremben. Mint elhangzott, ez utóbbi egy másik rendezvény során fog megvalósulni. A későbbiekben az ünnepség résztvevői forralt borra és süteményekre voltak hivatalosak, s egyúttal nekifogtak a rászoruló gyermekeknek szánt ajándékcsomagok összeállításához, a PKE hallgatóinak és tanárainak adományaiból.

Neumann Andrea

Címkék: , ,