Karácsonyvárás a nemeseknél

Akt.:
Karácsonyvárás a nemeseknél
Kedd délután a Nobilitas Egyesület karácsonyi ünnepséget szervezett a Kanonok sori székhelyén. Gyermekek léptek fel, majd Mons. Fodor József vikárius, az egyesület elnöke elmélkedett.

Hangulatos karácsonyi műsorral léptek fel a Székesegyház által szervezett programokon rendszeresen részt vevő ügyes és talpraesett gyermekek felkészítőjük, Oláh Gabriella kántor irányításával, illetve gitárral és triangulummal közreműködött még Lakatos Attila, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kulturális referense.

Örömünk forrása

Elmélkedésében Mons. Fodor József általános helynök, a Nobilitas Egyesület elnöke úgy fogalmazott: az egyházi év folyamán két alkalommal is elindulunk a völgyből fölfelé, hogy a csúcsra felérve ott találkozhassunk az Úrral. Az egyik ilyen kapaszkodó, felfelé vezető meredekebb út hamvazószerdával kezdődik, és nagypénteken át felvezet a húsvéti magasságok dicsőségének a fényéhez, a feltámadt Krisztushoz. A másik ilyen völgyből elinduló kapaszkodónk pedig az adventi szent idő, amelynek végén elérkezünk a betlehemi jászol Istenéhez, a megtestesült Igéhez. Ferenc pápa mondotta, hogy ennek a találkozásnak mi vagyunk a házigazdái. Mi várjuk és fogadjuk őt, a dicsőség Istenét, aki szállást akar venni a szívünkben. Az egész adventi szent idő erre készített fel minket, az úton haladókat, de ha azt akarjuk, hogy ebből a találkozásból igazi öröm is fakadjon, nem elég csak nekünk találkozni vele, hanem engedjük, hogy ő is találkozhasson velünk. Belépjen mindennapjainkba, életünkbe, szívünkbe, hogy a bűnöktől sebzett szívünket megújítsa, gyógyítsa és szállást vegyen a mi gyarló kis hajlékunkban.

Jól tudjuk, mit jelent ez a találkozás, milyen nehéz és bonyolult munkát, önmegtagadást, lemondást, megfeszített harcot és a mindennapi élet megújítását nemcsak egyszerűen kívánja, hanem valóságosan követeli tőlünk. Ha így nézzük ezt a találkozást, ugye már nem is olyan könnyű munka ez, de biztosan megéri, mert ebből a találkozásból fakad a keresztény ember igazi öröme, mert a mi örömünk forrása ez a találkozás, ez a Krisztus-központúság. Ahogy a nemzetek apostola mondja: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem”- hangsúlyozta a vikárius.

Ciucur Losonczi Antonius