Karácsonyt váró könyvek

Karácsonyt váró könyvek
A Szent István Társulat és a Verbum Kiadó közös gondozásában jelent meg Adventus Domini –Úrjövet, valamint az Ero Cras című könyvek. Mindkét könyv szerkesztője Diósi Dávid teológiai tanár. Az előadásokkal egybekötött adventi könyvbemutatót a kolozsvári Szent Mihály Plébánia nőszövetségének dísztermében tartották.

Adventus Domini –Úrjövet (alcíme Az advent története, szokásai és lelkisége) című könyvet dr. Gábor Csilla egyetemi oktató, szociális nővér mutatta be. A könyv külső megjelenéséről szólva, elemzi a borító színszimbolikáját. A képi forma a várakozást jeleníti meg, melynek kisebb- nagyobb tárgyai láthatók. A lila alapszínű borítóterv szimbolikus jelentőségű. Az advent liturgikus színe a lila. Az isteni és az emberi természet szimbolikus jelentése. A borítóterv Szőcs Zsolt munkája. A könyv két részből áll. Az első rész az Adventi liturgia, énekek, szokások. E címszó alatt megjelenő írások az advent kialakulás- történetét, az adventi ájtatossági gyakorlatokat mutatják be, a várakozás átélésére reflektálnak.

Az írásokban utalnak arra is, hogyan készüljön fel a ma embere a karácsonyvárásra, érzékeltetik a felkészülés különböző árnyalatait. A második rész, Az advent lelkisége cím alatt megjelent írásokat tartalmazza. Tulajdonképpen teológiai szempontból megfogalmazott cikkek, melyek elolvasása, tanulmányozása a hívek gondolkodásának minőségét emeli. A várakozás, a remény, az aktív készülődésre vonatkozó gyakorlatokról szól. Mária alakját bemutató írásban a szerző, Bodó Márta, lebontja azokat az előítéleteket, melyek Mária alakját érintik. Karácsonyt váró könyvnek nevezte Gábor Csilla.

A könyvről

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek az Előszóban felhívja figyelmet: „A második advent – és ez napjainkban is tart, mi ebben élünk – a mennybemeneteltől tart a második eljövetelig. Ilyen értelemben minden keresztény „adventi lélek”, várakozik.” Örömét fejezte ki a könyv megjelenéséért, mert hézagpótló. „Hiszem, hogy olvasói közelebb kerülnek a szűkebb és tágabb értelembe vett advent lelkiségéhez”.

A rendkívül érdekes, gondolatébresztő írások közül reflektálnék Gagyi Katinka Advent a Hargitán című eszmefuttatására. Aggodalmát fejezi ki, hogy „…hova degradálódott, meddig süllyedt ez a vallási ünnep.

Sajnos vannak gyerekek, akiknek szülei nem adják át a karácsony valódi üzenetét, és az ünnep tartalmáról, lényegéről nem beszélgetnek otthon gyermekeikkel.”

Koncsag László Advent a börtönben-című írásában megfogalmazta: „A lelkipásztor feladata a bezártakban emberséggel az Isten utáni vágyakozást fokozni”.

Előadások

Diósi Dávid Az adventi liturgia szépsége című eszmefuttatásában beszélt a szent időről. „Az advent nem homogén időszak, hanem szent idő, melynek célja, hogy az egyházat és az embereket felkészítse az Úr érkezésére”. Beszélt a rorate misék szerepéről, az ó- antifónákról. Bemutatta az Ero Cras című könyvet, amely „az ó-antifónák világát akarja közelebb hozni az imádkozó emberhez.” Bodó Márta az Advent Máriával-című előadásában a Mária –kép különböző értelmezésére reflektált.

A Verbum kiadó képviseletében két advent kötettel jelentek meg. Hiánypótló könyvek kerültek az olvasó elé, melyek arra adnak választ, hogyan kell az adventi lelkiséget értelmezni. Hivatkozik XVI. Benedek pápa ama megfogalmazására, miszerint az advent a várakozás, élő remény időszaka. „A várakozás olyan dimenzió, mely áthatja minden ember személyes, családi és közösségi életét.” Bodó Márta beszélt a Mária tiszteletről, ugyanakkor a Máriára vonatkozó félreértésekről. Máriától, mint nőtől csak a nők tanuljanak. A másik félreértés: a túlzás. Olyan magasra emeli Mária alakját, hogy túlemeli az ember számára követhető dimenzión.

Nóda Mózes szerint végre egy olyan kiadás jelent meg, amely fel tud készíteni adventre. Tárgyalta az ájtatossági gyakorlatok helyét a vallásos életben. Sok esetben új gyakorlatok jelennek meg, ellenőrizhetetlen forrásokból.

Az est hangulatát emelte Molnár Mária, Kolozsvári Magyar Opera művészének figyelemre méltó, lenyűgöző előadása, zongorán kísérte Potyó István karnagy.

Csomafáy Ferenc