Karácsonyra készülő nemesek

Karácsonyra készülő nemesek
Kedden délután a Kanonok sori székhelyükön december havi összejövetelüket tartották a Nobilitas Egyesület tagjai, karácsonyváró hangulatban. Ügyes gyermekek léptek fel ünnepi műsorral.

Az összejövetel elején az Oláh Gabriella kántornő által felkészített tehetséges gyerekek léptek fel, Székely Boglárka hegedű- és Lakatos Attila gitárkísérete mellett.

A továbbiakban Fodor József általános helynök, a Nobilitas Egyesület elnöke osztotta meg adventi gondolatait a jelenlevőkkel. Arra hívta fel a figyelmet: két sátorosnak nevezett ünnep van, a karácsony és a húsvét. Egyházi liturgikus szempontból a húsvét a legnagyobb, a megváltás, az emberi és a természet feletti élet kiteljesedése, a feltámadás ünnepe, mindkettőben azonban ott van a szeretet. A karácsony a megtestesült szeretetnek az ünnepe, a családokban ez a szeretet kell megnyilvánuljon, megjelenjen, hogy boldoggá tette a családi életet, hogy ne legyen széthúzás, veszekedés, szeretetlenség. Ne a durvaság uralkodjék, hanem úgy a családban, mint a világban a szeretet győzedelmeskedjék. A húsvét szintén a szeretetről szól, Isten irántunk tanúsított szeretetéről, hogy Krisztus bennünket megváltott attól a bűntől, amelyet az ősszüleink elkövettek. Kiengesztelte a Mennyei Atyát ezért a bűnért, és bennünket Isten jóra törekvő választott népévé tett az ő kereszthalála és feltámadása által.

Mi az ünnep?

Mindkettő ünnep, de mi is az ünnep? Amikor előkelő társaság együtt van? Amikor a jól öltözött emberek szép beszédeket mondanak? Színházi előadásokhoz, koncertekhez hasonló események? Igen, ezek is ünnepek, de nem az igaziak. Egy ünnep csak ott van, ahol a hívek egymással és Istennel találkoznak. Ez az igazi ünnepnek a lényege. Egymással találkozni, egymásra találni, „ha lelkem húrjai rezonálnak a másikéval, és egy csodálatosan szép harmónia alakul ki”. Amikor érződik, hogy a lelkünkben valóban ünnep van. Nem elég azonban, ha csak egymással találkozunk, hanem Istennel is kell találkozni, mert Isten a végtelen jóság és szeretet, aki egész életünket fenntartja. Ő szólított minket életbe, és majd amikor eljön az idő, akkor elszólít bennünket, addig viszont töltsük meg az életünket nagyon sok jósággal, szeretettel, és rengeteg türelemmel- tanácsolta a vikárius.

Ciucur Losonczi Antonius