Karácsonyra HANGolódás Biharszentjánoson

Karácsonyra HANGolódás Biharszentjánoson
Advent második vasárnapján igazi ünnepváró délutánnak adott helyet a biharszentjánosi kultúrotthon. A Fénykövet dicsőítő csoport szervezésében karácsonyra hangolódó ökumenikus imadélutánt tartottak, könyvbemutatóval egybekötve.


A vasárnap délután négy órára meghirdetett alkalomra sokan eljöttek. Kupás Tibor, a Fénykövet dicsőítő csoport billentyűse vállalta a konferanszié szerepét, és elsőként Pap Dezső baptista lelkipásztort szólította a színpadra, aki rövid áhítattal szolgált, és az ünnepre való lelki készülődés fontosságát hangsúlyozta prédikációjában. A folytatásban a baptista gyülekezet ifjúsági kórusa szolgált, Istent dicsőítő, karácsonyra hangolódó énekeikkel, verseikkel és bizonyságtételeikkel mennyei Atyánk nagyságát és szeretetét hirdették. A rendezvény következő pillére Fórián Andrea: A te Igéd nekem című verseskötetének bemutatója volt. Tokár Sándor csokalyi református lelkipásztor méltatta a költőnő munkásságát, istenhitét, mely verseiben is megmutatkozik. Néhány versét meg is hallgathatta a közönség szavalat és megzenésített formában is: Meleg Nóra, Pușcaș Carmen és maga a költőnő is elszavalt egy-egy verset, míg Füzesi Edit és családja megzenésített formában adta elő azokat a költeményeket.

A lényeg

A karácsonyra hangolódó ünnepség utolsó része a szervező Fénykövet csoport szolgálata volt. A csoport tagjai: Meleg Jutka, Vad Katalin, Pușcaș Carmen, Meleg Ferenc, Meleg Gergő, Vad László és Kupás Tibor. Repertoárjuk első darabja Fórián Andrea Szenteste című versének megzenésített változata volt, mellyel nemcsak a közönségnek, de a költőnőnek is nagy örömöt szereztek, de a többi dallal is igazi ünnepváró, szívet melengető érzéseket csempésztek a közönség lelkébe. A rendezvényre hívó plakátjukon a következő sorokkal igyekeztek megszólítani az embereket: „Kirakatok, üzletek, fények hirdetik Karácsony közeledtét. De vajon a Lényeg, az Ünnepelt, a Világ Világossága kap-e helyet a karácsonyi készülődésben?” Hiszem, hogy mindazok szívében, akik eljöttek erre az áldott alkalomra, helyet kap az Ünnepelt is. A Fénykövet csoport szolgálata sokak szemébe könnyet csalt, sokakat megérintett az elhangzott énekek mondanivalója. Igazi HANGolódás volt ez a vasárnapi alkalom, melyen nem a szépen feldíszített termet csodálta a közönség, hanem imádkozó lélekkel fordult mindenki megváltó Urunk felé. Advent a várakozás időszaka, és ebben a rohanó világban igazi készülődés volt ez az alkalom, melyen mindenki a Lényegre figyelt. Csomay Árpád biharszentjánosi lelkipásztor hálás szívvel mondott köszönetet az alkalomért, a rendezvény a helyi református és baptista nőtestvérek jóvoltából szeretetvendégséggel zárult.

Csiger-Máté Krisztina