Karácsonyi hangversenyt tartottak a Székesegyházban

Karácsonyi hangversenyt tartottak a Székesegyházban
Vasárnap este tartották a Székesegyházban a szokásos karácsonyi hangversenyt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezésében. Hat kórus ajándékozta meg műsorával a jelenlevőket.

A Székesegyház dr. Kristófi János karnagy által felkészített Szent László Énekkarának felvezető éneke után Böcskei László megyés püspök gyújtotta meg a főoltár melletti adventi koszorú harmadik gyertyáját. A szervező Nagyváradi Római Katolikus Püspökség nevében Vakon Zsolt püspöki titkár köszöntötte az érdeklődőket, örömét fejezve ki, hogy együtt várakozhatnak, készülődhetnek az adventi szent időben. Hangsúlyozta: a karácsonyi énekek az Istennel és egymással való találkozásra buzdítanak, szólítanak fel a béke és a szeretet jegyében, ahogyan annak idején az Úr is közeledett felénk Betlehemben.

Először a Székesegyház Oláh Gabriella kántornő által felkészített Szent Cecília gyermekkórusa tagjainak angyali hangja csendült fel. Elhangzott részükről a Várva vártam az Úrat kezdető egyházi ének, az Éjszaka árnya Kozma Gyula feldolgozásában, a Vígan zengjetek citorák Berkesi Sándor feldolgozásában,valami Faurétól a Pásztorok dala. Fuvolázott Nagy Tímea, zongorán kísért Ferencz Mercédesz.

A Partiumi Keresztény Egyetem dr. Kovács Gábor karnagy vezette vegyeskara a Lászlóffy Zsolt: Messiásunk született, Tóth Péter: Dormi Jesu című kompoziciókkal örvendeztette meg hallgatóságát az említett zeneszerzőktől, valamint két énekkel az Eperjesi Graduálből (1635): Omnis Mundus Jocundetur, illetve Mikor Krisztus született.

Elismerő oklevelek

A Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet vegyeskarát Garai Zsolt és Székely András vezényelték, részükről többek közt az Angyalok zengve hirdetik és az Itt a tél hangzott el. A görögkatolikus egyházmegyének az angyali üdvözletről elnevezett kórusa (vezényelt Radu Muresan) és a várad-szőllősi ortodox egyházközség vegyeskara (vezényelt Loredana Pantea) után a Székesegyház Szent László gyermek- és énekkara zárta a sort. Vezényelt dr. Kristófi János, orgonált Kristófi László. Elhangzott: Én felkelék nagy vasárnap reggel, az O magnum mysterium című ének William Byrdtől, valamint a Transeamus usque Bethlehem című Joseph Schnabel-mű.

Mielőtt átadta az elismerő okleveleket, és kifejezte nagyrabecsülését és jókívánságait, Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: az ehhez hasonló összejövetelek alkalmasak arra, hogy ráhangolódjunk karácsony ünnepére, az Isten fia megtestesülésének való megemlékezésre, arra, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem Krisztusra kell figyeljünk. Szokás szerint az ünnepség a Csendes éj közös eléneklésével zárult, magyarul, románul és németül.

Ciucur Losonczi Antonius