Karácsonyi hangulat a micskei Sámuel Bentlakásban

Karácsonyi hangulat a micskei Sámuel Bentlakásban
Bihar megye – Kedden délután izgatottan várta a micskei Sámuel Bentlakásban egybegyűlt gyereksereg a nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetemről érkező vendégeket, akik ajándékokkal érkeztek.

 

 

Az egyetem néhány diákja ajándékozással egybekötött látogatást tett a bentlakásban Ráksi Lajos egyetemi lelkipásztoruk, és Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztornő kíséretében. A karácsonyi hangulatot Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztornő Ésaiás próféta szavaival alapozta meg, mely arról a jövendölésről szólt, melyet Isten a profétának ígért Jézus születéséről. A mesébe öltöztett ige lehetővé tette, hogy a gyermeki szív is megértse annak a boldogságnak az érzését, melyet Jézus születése vált ki belőlünk. Kívánta a gyerekeknek, hogy fényes tekintettel, örömmel hordják szét a világban azt a jóságot, szeretetet, amely legyőzi a gonoszságot. Kérte, hogy törekedjenek arra, hogy a környezetükben élők vegyék észre, hogy ők Jézus követői akarnak lenni, mert az ő szeretete mindenkor győzedelmeskedik.

 

Figyelés egymásra

 

Az áhitat után a lelkipásztornő átadta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének, Csűry Istvánnak, a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának (ASCO) igazgatójának, Koncsek Zitának, valamint a nagyváradi cserkészcsapatnak az üdvözletét, illetve ajándékait. A szót Ráksi Lajos lelkipásztor vette át, aki néhány mondatban beszámolt jövetelük céljáról, melynek alapgondolata az egymásra figyelés, egymás segítése. Felhívására és a partiumi egyetemisták segítőkészségének, jólelkűségének köszönhetően ajándékokat készítettek a bentlakás kis lakói, valamint a helyi gyerekek kicsiny csapatának a részére, akik délutáni oktatásban vesznek részt egy németországi alapítvány jóvoltából. A délután „varázslatos” hangulatáról Restás István egyetemista gondoskodott, aki bűvészmutatványaival kápráztatta el a gyerekeket, akik énekekkel és szavalatokkal viszonozták a vendégek kedvességét és szeretetét, majd végül átvették az ajándékaikat.

Paublusztig Anikó