Karácsonyi elmélkedés Várad-Réten

Karácsonyi elmélkedés Várad-Réten
Nagyvárad- A Nagyvárad-Réti Református Egyházközségben immár sokéves hagyomány, hogy karácsony szenteste 11 órától sajátos hangulatú éjszakai istentiszteletet tartanak. Idén sem történt másképp.

 

 

A nagyvárad-réti református templomban immár sokéves hagyomány, hogy december 24-én, karácsony szenteste 23 órai kezdettel sajátos hangulatú éjszakai istentiszteletet tartanak. Ennek az alkalomnak az a különlegessége, hogy a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével, az Ige feletti csendes elmélkedéssel ünneplik a gyülekezet tagjai Krisztus, a „fény-Fia” születését.

Nem történt ez másképpen az idén sem, a régi magyar énekeket, zsoltárokat, középkori himnuszokat a Brugós Anikó, Pálfi Noémi, Kiss Géza-Lóránd, Márkus Zoltán kvartett szólaltatta meg, az igeolvasási résznél pedig közreműködött Mike Abigél segédlelkész.

 

Szegénnyé lett

 

Az alapigét Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt II. levél 8. részének 9. verse képezte („Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok”). Elmélkedésében dr. Pálfi József tiszteletes azt emelte ki: a válságból, a fogságból, az eladósodottságból és a bóvlivá degradálásból is mindig van kiút, de csakis a Megváltó megváltása által, hiszen tulajdonképpen a gazdasági és pénzügyi krízisnek is az okai morálisok. Úgy fogalmazott: a kereszténység egész története arról szól, hogy az Isten egy abszurd befektetésbe kezdett, hiszen karácsony éjjelén olyasmi történt, ami emberi ésszel felfoghatlan. Elküldte a fiát, elengedte a bölcsőtől a golgotáig, hogy a bóvlivá tett embert nyomorúságából kiváltság, konvertálja, az adósságát eltörölje, s ezáltal bennünket is gyermekeivé fogadjon. A karácsony kimondhatalan öröme tehát tulajdonképpen arról szól, hogy közénk jött és vállalt valamit. Krisztus jött, hogy az általa szerzett javakból mi is részesedjünk, hogy Isten akarata szerint legyünk gazdagok. A karácsony evangéliumi üzenete tehát az, hogy Krisztus gazdag révén értünk szegénnyé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, hangsúlyozta a lelkipásztor.

 

Ciucur Losonczi Antonius