Karácsony az idősotthonban

Karácsony az idősotthonban
Nagyvárad- December 24-én este szokás szerint Exc. Böcskei László váradi megyés püspök a Szent Márton Idősek Otthonába is ellátogatott, ahol szentmisét mutatott be. A lakók nagy örömmel fogadták.

 

 

Szokás szerint Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök az idén karácsonykor is ellátogatott a Szent Márton Idősek Otthonába, ahol az intézmény lakói nagy örömmel és szeretettel fogadták őt. A váradi egyházmegye főpásztorát ezúttal Exc. Tempfli József ny. megyés püspök is elkisérte, az evangéliumi részlet pedig Szent Lukács könyvéből szólt. Beszédében Tóth Attila diakónus arra hívta fel a figyelmet: Isten, miután belépett az életünkbe, két jelentős dolgot cselekedett: karácsonykor testet öltött és a megszületett, húsvétkor pedig megváltotta a világot, és megnyitotta előttünk az örök élet kapuit. Karácsonykor tehát azt is ünnepeljük, hogy tanúságot tehetünk Isten szeretetéről, melynek három lényeges eleme van: az ima, mely erőt ad napról napra, elmélyíti az ember és az Isten közötti kapcsolatot; a bölcsesség, melynek segítségével meglátjuk a jót a másik emberben, felfedezzük a jóságot a jóhiszeműség által és az áldozat.

A diakónus ugyanakkor egy-egy kis haranghoz hasonlította az időseket, „melyeket időben megszólaltat Isten”, ugyanis azáltal, hogy imádkoznak, biztos jelként mutatják számunkra is a Róma felé vezető utat.

 

A legnagyobb ajándék

 

A szentáldozás után Exc. Böcskei László azt emelte ki: karácsony éjszakáján valamennyien képzetletben elzarándokolunk Betlehembe, ahol Jézus a világra jött, értünk megszületett. Ezt eleveníti meg a pásztorjárás is, ugyanakkor pedig ilyenkor mindig sok kedves emlék jut az eszünkbe, amit szeretteinkkel közösen élhetünk át. Úgy fogalmazott: a karácsony titka abban rejlik, hogy Isten fia hozzánk hasonlóvá lett, eljött egészen közel hozzánk és olyanná vált, amilyenek mi magunk is vagyunk. Ez erőt kell adjon nekünk, hogy szenvedéseinkben, megpróbáltatásaink közepette vagy idős korunkban is megtaláljuk azt a kiválóságot, amivel Isten életünk minden pillanatában megajándékoz bennünket, vagyis az örömöt, a reményt és a szeretetet, és a gyermekekhez hasonlóan elmondhassuk azt, hogy „számunkra te vagy a legnagyobb ajándék Jézuskám”.

Husztig Róbert kispap karácsonyi énekeket játszott furulyán, melyet a jelenlevők meghatódtan és elismeréssel fogadtak, többeknek könny csillogott a szemükben. Ezután a főpásztor az ágyban fekvő betegeknek is elvitte a karácsony örömhírét, egy-egy feldíszített fenyőágat is ajándékozva nekik, az élet jeleként.

 

Ciucur Losonczi Antonius