Kapcsolatteremtés, ismerkedés

Kapcsolatteremtés, ismerkedés
Bihar megye – A Lorántffy Zsuzsanna Gimnáziumban szervezett Fejedelmi Emléknap egyik célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a diákokat, tanárokat.

A Fejedelmi Emléknap egyik fontos része a tanulók, diákok foglalkoztatása volt. Az előadások, áhitatok mellett az iskola különös gondot fektetett arra is, hogy a diákok ne unatkozzanak, és egymást is megismerjék közelebbről, vagy egy általuk eddig ismeretlen oldalról. Ezért a délelőtt folyamán az I.-IV. osztályosok az osztálytermekben rajzoltak, énekeltek és kézimunkáztak, miközben Szigeti Ferenc nagyszalontai segédlelkipásztor meséjét hallgatták.

A nagyok programja

Míg a kicsik kézimunkáztak, addig a nagyobbak a II. emeleti előadóteremben gyűltek össze, hogy megtekintsék a marosvásárhelyi és szatmári református, illetve a kolozsvári unitárius iskola prezentációját, majd természetesen a saját képeiket is bemutatták iskolatársaiknak. Ezután az általános iskolások levonultak a tornaterembe, ahol Benedek Árpád zenepedagógus tanított nekik néhány gyermekjátékot, élő zenés kísérettel. Közben az előadóteremben néhány tanuló egyéni zenei összeállítását, saját verseit és jeleneteit lehetett megtekinteni. Az előadások csúcspontja Szigeti Ferenc mesés előadása volt.