Kálvin János emlékkiállítás

Kálvin János emlékkiállítás

Bihar megye – Vasárnap Kálvin János
emlékkiállítást szerveztek a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
nagyváradi székhelyén a
reformátor születésének 500.
évfordulója alkalmából.


A Festum Varadinum ünnepségsorozat
keretében a KREK emeleti
előcsarnokában lebonyolított
rendezvényen elsőként
Tőkés László
püspök, EP-képviselő szólt
az egybegyűltekhez Kálvin János
egyik alaptézisét idézte,
miszerint inkább az Istennek kell engedni
semmint az embernek. A püspök
elárulta, hogy a kommunizmus végnapjaiank
idején is a kálvini
ellenállás volt az ő
példája, és azt
kívánta, hogy ez a gondolat legyen a
mérce a mai magyarok számára is,
mert ez virágoztatja fel a mai
közösségeket. A továbbiakban
Hermán M. János
egyházkerületi tanácsos ismertette a
kiállítás anyagát.
Ízes, humorban bővelkedő
előadásában kiemelte a
különböző értékes
Kálvin-kiadványokat, kiemelve azt, hogy
mindazok, akik a kálvini eszmék
hírdetésében,
továbbításában
munkálkodtak, „azért harcoltak,
hogy a becsületnek legyen
szabadsága.” Hemán M. János
hangsúlyozta, hogy bár a
reformáció egyik legnagyobb
alakjának állítanak emléket
ezzel a kiállítással, de „mi
keresztények mind igazhitűek vagyunk,
és alig várjuk, hogy szerethessük
egymást” – fogalmazott a tanácsos,
aki végül kihírdette, hogy tervbe
van véve Kálvin Genfi
hitvallásának fakszimile kiadása.
A tárlatnyitó után az
érdeklődők az
egyházkerületi székház
dísztermében megtekinthették a
Kálvin Jánosról
szóló tizenkét perces kisfilmet.
Az eseménynek Péterffy Lajos és
Gál Annamária szavalatai, Gáti
Sándor klarinétozása és a
Partiumi Keresztény Egyetem
kórusának rövid műsora
kölcsönöztek művészi
hangulatot.
Pap István