Kalendárium múltról, jelenről, jövőről

Megjelent a református kalendárium, a közel háromszáz oldalas kiadvány hétezer példányban látott napvilágot, a lelkészi hivatalokban, egyházkerületeknél vásárolható meg, ára 15 lej.

Bereczki András paptamási lelkipásztortól, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által kiadott Református Kalendárium a 2016 esztendőre című kiadvány szerkesztőjétől megtudtuk: mivel jövőre nyugdíjba vonul, ez az utolsó általa szerkesztett szám. Az eltelt húsz év során, mióta a kalendáriumot szerkeszti, rengeteget tanult, amiért hálás a Jóistennek. A kalendárium amúgy a rendszerváltás óta jelenik meg ebben a formában, korábban kis füzetként létezett.

Visszajelzések

A szerkesztő kiemelte az In memoriam 1956 című írást, melyben az akkori események erdélyi következményeire emlékeznek vissza, illetve a gróf Széchenyin Istvánról szóló írást, a Széchenyi-év kapcsán. Mint hozzátette, a kalendárium fontos részét képezi a Gyülekezeti Őrjárat, melyben ezúttal a hagymásláposi, magyarláposi, óvári, szamosdobi, szatmárudvari, magyarcsaholyi, szilágypéri, éradonyi, Nagyvárad-újvárosi, paptamási, vadászi, szapáryfalvi, nagybodófalvi és szilágyballai gyülekezetekről, a települések történelméről tudhatnak meg érdekes részleteket az olvasók. A Gyülekezeti Őrjárattal kapcsolatban sok visszajelzés érkezik. „Nyugat-Európában élő magyarok is igen szívesen olvasnak a mi kis gyülekezeteink történelméről, hiszen a gyülekezeteink múltja a mi eredetünkről szól és ily módon a jelenkori életünknek is része” – mondta a lelkipásztor.
A kalendárium előszavát Csűry István püspök jegyzi, s vele készített, az épülő egyházkerületi székházzal kapcsolatos interjút is olvashatunk. Mindemellett többek között a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói szolgálat közösségéről, a bátorítás és a hála gyakorlásának közösségépítő erejéről, a Királyhágómelléki református Nőszövetségről, továbbá a Teológusi Arcok keretén belül dr. Kecskeméthy Istvánról, valamint Tőkés Béla életrajzi hagyatékáról is megtudhatunk részleteket, utóbbi Dr. Hermán. M. János tollából származik. Nem hiányoznak a keresztrejtvények, az egészségügyi témájú írások sem, s a Királyhágómelléki Református Egyházkerület teljes címtára zárja a kalendáriumot.