Kaland, töltekezés és öröm

Kaland, töltekezés és öröm
Nagyvárad- Több száz gyermek, és fiatal vett részt szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által szervezett IV. Egyházmegyei Ifjúsági Napon. Számos érdekes program várta a résztvevőket.


Még a Nap is kisütött, mintha Istennek kedvére lett volna, hogy annyi gyermek, illetve fiatal- természetesen többségében magyar, de román, szlovák, sőt néhány olasz nemzetiségű is- gyűlt össze szombat a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által negyedik alkalommal megszervezett egyházmegyei ifjúsági találkozón. A gyülekező a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tornatermében volt, ahol a regisztrációt követően a tanintézmény diákjaiból és a Vár-Lak Ifjúsági Központ rendszeres látogatóiból verbuválódott zenekar teremtette meg a kellő alaphangulatot, illetve az „erénykereket” is ki lehetett próbálni. Ezután Exc. Böcskei László megyés püspök vezetésével körmenet indult a székesegyházhoz: felemelő érzés volt látni a dicsőítő énekeket és imákat zengő felvonulókat, akik közül többen származási helyeiket, illetve egyházközségeiket jelző táblákat is vittek magukkal. Az egyházmegye főtemplomában kisebb meglepetés várta az érkezőket: a főoltár elé ugyanis egy csónak volt kihelyezve, mint utóbb kiderült azzal a céllal, hogy a felajánláskor az ezzel megbízott fiatalok oda helyezzék a vasmacskát, a hálót, a kenyereket (cipókat) és az ezúttal akváriumban úszó élő halakat, melyek, mint tudjuk, fontos szerepet játszottak az őskeresztények életében.

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Homíliájában a főpásztor egy igaz történet elmesélésével illusztrálta, hogy mennyire örvendenek a fiatalok jelenlétének. Arról szólt, hogy egy anya és fia meglátogatták az édesapát, aki egy megfigyelőállomáson dolgozott. Az édesanya a sötét erdőben is fogta a fia kezét, hogy ne féljen, az ösvényen is, hogy biztonságban érezze magát és a tisztáson is, hogy közösen érezzék az apával való találkozás örömét. Ehhez hasonló kézfogással és öleléssel várják az ifjúságot mindig a Bazilikában, hogy közösen megoszthassák egymással azt az örömöt, mely a Mennyei Atyával való találkozásból fakad- hangsúlyozta a megyés püspök.

Három kulcsszó

Exc. Böcskei László három kulcsszóval- kaland, töltekezés és öröm- reagált a gyermekek és ifjak által megfogalmazott kérdésekre, melyek három különféle állapotot fejeznek ki, de nem idegenek egymástól, sőt inkább összefüggnek, összetartóznak. Arra hívta fel a figyelmet: az esemény plakátján egy ismeretlen személy látható, aki ujjong, örül, hív és vonz másokat is, miközben kitárulkozik, mozgásban van, keresi a fény forrását. Őhozzá hasonlóan mi is úton vagyunk, „haladunk a fénykeresés kalandjában”, úgy, hogy eközben töltekezni akarunk a fénnyel, mely be- és kitölti az életünket, és értéket jelent nekünk, ahogy a vízzel teli pohár is az a számunkra. Telve akarunk lenni hittel, mert a hit öröm, boldogság a mi életünkben. „Kalandozásunk az Úrjézus jobb megismeréséhez vezet, mert ő a mi barátunk, a fény, ami keresünk. Ha megtaláljuk, akkor töltekezünk, öröm tölti el a mi életünket”, magyarázta a főpásztor.

Az ebéd elfogyasztása után csoportos beszélgetésekkel és kulturális programokkal folytatódott a délután. Ezeken egyebek mellett arról esett szó, hogy van-e üresség az ember életében? Miben és hogyan tapasztaljuk ezt meg? Hogyan szoktunk töltekezni, mi erősít és bátorít minket? Tudunk-e mások töltekezésének forrásai lenni, hogyan és miben? Ismerjük-e a hitvallást, mire gondolunk, amikor elmondjuk a Hiszekegyet?

Ciucur Losonczi Antonius