Különbség van a Caritas-károsult és hitelező között

Különbség van a Caritas-károsult és hitelező között

A Bihar Megyei Caritas Hitelezők Egyesülete csak
a hitelezőket, nem pedig a Caritas-károsultakat
képviseli. Minderről az egyesület egykori
titkára tájékoztatott.


Az utóbbi hetekben a Bihari Naplóban
megjelent hírdetés alapján
többen megkeresték telefonon Ileana
Mudurat, a Bihar Megyei Caritas Hitelezők
Egyesületének (BMCHE) volt
tikárát, Ileana Mudura azonban lapunknak
elmondta, hogy az őt felkereső
személyeket az egyesület nem
képviselheti. A magyarázat erre az, hogy
a 2001 március 26-iki hatályú,
2233/2000 számú bírói
döntés kimondta, hogy az egész
országban 226 ezer Caritas
károsult van, és a károsultak
attól az időponttól
számítva három évet kaptak
arra, hogy benyújtsák
kártérítési
igényüket a bíróságra.
Ezt követően 2005-ben a
bíróság kimondta a Caritas
cég csődjét, és ez az
ítélet 700 olyan személyt
nevesített, akiknek
kárigényét a
bíróság jogosnak
ítélte meg, és ebből
kifolyólag ez a hétszáz
személy nem pusztán károsult, de
jogilag hitelezői státusba került.


Ebből a hétszáz
személyből körülbelül
háromszáz Bihar megyei, és az
ő részükre alakult meg a Bihar Megyei
Caritas Hitelezők
Egyesülete. Ileana Mudura tudomása szerint
mintegy kétszázharminc Bihar megyei
Caritas-hitelezőt számlál
az egyesület, amelybe már csak az a mintegy
hetven Bihar megyei személy iratkozhat be
még, akik hitelezőknek
számítanak. Mindezek után
hozzátette, hogy ő kérni fogja, hogy
az ő perét zárják le az
idén, „mert máskülönben
kifutunk az időből és az ügy
elévül. A hitelezők egyesülete
azért sem képviselheti azoknak a
Caritas-károsultaknak az
érdekeit, akik annak idején nem
nyújtották be
kárigényüket, és akiknek
hitelezői státusát nem mondta ki a
bíróság, mert mi már
néhány lépéssel
előbbre járunk” – fogalmazott
Mudura, aki arra kéri
tehát a károsultakat, hogy ne forduljanak
az egyesülethez, viszont azt tanácsolja
nekik, hogy alapítsanak egy másik, a
BMCHE-től teljesen független
egyesületet, és akkor nekik is lehet
esélyük jogi úton valamilyen
kárpótlásban
részesülni.

Pap István