Külön községként fog működni Avasújváros és Ráksa

Külön községként fog működni Avasújváros és Ráksa
Szatmár megye – Fekete Szabó András, a szenátus közigazgatási bizottságának tagja, tegnap helyszini szemlét tartott, hogy megállapítsa a már kettévált község (Ráksa és Avasújváros) megfelel–e azoknak az elvárásoknak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy önálló községként működjön.

Fekete Szabó András szenátor, Erdei D. István parlamenti képviselő, Csehi Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke, Toma Betea Avasújváros polgármestere és Ludróczki Sándor alpolgármester, valamint Avasújváros községi tanácsának tagjai együtt vették számba, hogy mi valósult meg azokból az elvárásokból, amelyeket feltételként szabott ki a romány törvényhozás ahhoz, hogy a község kettéváljon.

A bizottság tagjai szembesültek azokkal az építkezésben elért eredményekkel, amelyeket egy falusi közösségben tudnak létrehozni. A most alakuló Ráksa községben olyan épületben fog működni a polgármesteri hivalal, a községi tanács és a rendőrség, hogy azt nagyon sok város is megirigyelheti. A referendumot többször megismételték. Az eredménytelenség oka az volt, hogy a ráksaiak az utolsó percig mindent megtettek, hogy a község számára kiutalt pénzösszegek nagy része Ráksára kerüljön. Ha a község kettéválik, minden bizonnyal más elbírálások szerint fog történni a költségvetésből származó pénzek felhasználása.

A májusban tartott sikeres referendum után Erdei D. István parlamanti képviselő terjesztette elő a honatyák számára a referendum eredményeit, amit a képviselőház nagy többséggel elfogadott. A szenátus szakbizottsága ezt a javaslatot november 27–én tárgyalja, pozítiv elbírálás esetén ezt a szenátus pléniuma elé terjeszti. A plénium ezt csak a jövő év februárjában tárgyalhatja. Az új választások kiírására csak a legközelebbi helyhatósági választásokon történhet meg, addig marad a régi község és a közös költségvetés.