Közzétették az autóilleték kiszámítási módszereit

Közzétették az autóilleték kiszámítási módszereit
Bukarest – A Gazdasági és Pénzügyminisztérium a napokban a honlapján közzétette a gépjárművekre vonatkozó környezetszennyezési illeték kiszámítási módszereit. Az új díjat 2008. július 1-től vezették be.

Az új szabályok értelmében a környezetszennyezési illetéket egy olyan képlet alapján számolják ki, mely magába foglalja a gépjárműmotor légszennyezési fokának függvényében megállapított együtthatókat (ún. Euro-normákat) és a széndioxid kibocsátást is, mely összeget külön veszik figyelembe a különböző alkategóriák esetében, és kiigazítják egy olyan csökkentési kvótával, melyet a kocsi régiségéhez, általános műszaki állapotához, felszereltségi szintjéhez és az évente átlagosan megtett kilométerszámaihoz arányítanak úgy, hogy standard forgásszámot vesznek figyelembe a különböző gépjárműtípusok esetében. Ugyanakkor azok a személyek, akik július 1-től használt autókat regisztrálnak, kisebb környezetszennyezési illetéket kell befizessenek abban az esetben, ha saját felelősségükre kijelentik, hogy a gépjárművel ténylegesen megtett évi átlagos kilométerszám nagyobb, mint az illető gépjárműtípus esetében meghatározott standard forgásszám. Az összeget abban az esetben is ki lehet igazítani, ha az a személy, aki regisztrálni akarja a gépjárművét, bizonyítani tudja a Román Gépjármű-nyilvántartó (RAR) által elvégzett műszaki felülvizsgálat alapján, hogy a használt autó elértéktelenődési foka nagyobb, mint a rendelet által előírt rácsban megjelölt szint. A műszaki felülvizsgálat tarifáját a RAR igazgatótanácsa fogja meghatározni, 15 napon belül a rendeletnek a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően.
Gépjárműtípusok
Valamennyi gépjárműtípus esetében az éves átlagos forgásszámra vonatkozó standard szintek lesznek alkalmazva. Ime néhány példa: a személyszállításra használt, legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkező járművek esetében 15 ezer kilométeres évi átlagos forgásszám jelenti a standard szintet (M1 kategória), az áruszállításra használt, három és fél tonnánál kisebb járműveknél pedig 30 ezer kilométerben határozták meg a standard szintet (N1 kategória). A standardnek megitélt évi átlagos forgásszám a nehézgépjárművek kapacításának megfelelően emelkedik, 60 ezer kilométerig valamennyi olyan személyszállításra használt gépjármű esetében, melyek 5 tonnánál kisebbek és több mint nyolc ülőhellyel rendelkeznek (M2 kategória), illetve az áruszállításra használt 3,5-12 tonna súlyú gépjárművek esetében is (N2 kategória), valamint 100 ezer kilométerig az 5 tonnánál nagyobb súlyú személyszállító járművek (M3 kategória), illetve az áruszállításra használt 12 tonnánál súlyosabb gépjárművek esetében (N3 kategória). Bővebb információk ezzel kapcsolatban a www.mefromania.ro honlapon olvashatók.