Közvitán az új tanügyi törvény

Közvitán az új tanügyi törvény
Az új tanügyi törvény több új változást tartalmaz. Kötelező lesz az óvoda, és a kötelező 10 osztály után választhatnak a diákok, hogy tovább akarnak tanulni, vagy sem. A tervezet január 17-ig lesz megtekinthető.

December 17-én bocsátották közvitára és egy hónapon keresztül mondhatják el véleményüket az új tanügyi törvénnyel kapcsolatban az érdekeltek a tanügyminisztérium honlapján, a www.edu.ro portálon. Az új törvény számos változtatást tartalmaz, néhány olyat is, mely felforgatja a jelenleg jól működő szegmenseket. Ilyen például az óvodai és elemi oktatásban tervezett változtatás, mely szerint a gyermekeket 3 éves kortól kell óvodába iratni, ahol kicsi, középső és nagycsoport után, 6. életévük betöltésekor 0. vagy előkészítő osztályba iratkoznak. Az elemi oktatás 5 osztályból, az előkészítő osztálytól IV. osztályig tart majd. Szintén problémás lesz a 0-3 éves gyerekek bölcsődékben való elhelyezése, ahogyan azt az új törvénytervezet kimondja, mivel ősszel csak a Rogeriusz negyedben 40 kérelmet kellett helyhiány miatt elutasítani.

Közoktatási újítások

Az általános és középiskolai osztályok esetében is számos újítás várható. A törvény életbe lépése után a VIII. és XII. osztályok anyanyelvükön tanulják majd a történelmet és a földrajzot, de a tanterv és a tankönyvek megőrzik a Románia földrajzának és történelmének megfelelő román megnevezéseket. Sajnos, nem változott a román nyelv és irodalom tanterv sem, a kisebbségi nyelven tanuló diákok általános iskolában a román osztályokkal egyező tanterv, de speciális tankönyv, míg a középiskolások esetében a román osztályokkal megegyező tanterv és tankönyv alapján tanulják a román nyelvet. Kötelező lesz a 10 osztály, így a 3 óvodai csoporttal összesen 13 osztályt végeznek majd a diákok. X. osztály után dönthetnek arról, hogy továbbtanulnak, vagy munkahelyet keresnek maguknak.

Átszervezés

A közoktatás vezetősége a tanügyminisztérium mellett ezután Oktatási Főosztályból áll majd. Átalakul a tanfelügyelőség,  ezután a Megyei Tanács alárendeltségébe fog tartozni, a főtanfelügyelőket igazgatóknak és aligazgatóknak nevezik majd, míg a tanfelügyelők megnevezése változatlan marad. A törvénytervezet tartalmához január 17-ig lehet hozzászólni. Felkérték a Bihar megyei iskolaigazgatókat és tanfelügyelőket is, hogy mondják el véleményüket az új törvénycsomaggal kapcsolatban, ők a jövő hét folyamán készítenek beadványt. Pető Csilla szaktanfelügyelő lapunknak elárulta: kérvényezni fogják többek között, hogy a bölcsődébe ne 0-3 év közötti, hanem 2-3 év közötti gyermekeket fogadjanak, az előkészítő osztály kerüljön vissza az óvodai oktatásba, a román nyelvet pedig ne anyanyelvként tanítsák.

Nagy Anikó