Közvita a vízszolgáltatásról

Közvita a vízszolgáltatásról

Mint ahogy az általában lenni szokott,
hétfőn délelőtt is csekély
volt az érdeklődés a nagyváradi
városháza nagytermében szervezett
közvitának, melynek témája
ezúttal az új
vízszolgáltatási szabályzat
megtárgyalása volt.


A nagyváradi polgármesteri hivatal, a
vízművek és a sajtó
képviselőin kívül alig
néhány polgár – gyakorlatilag
kettő – jelent meg a közvitán.
Elöljáróban Bara
Doru,
a polgármesteri hivatal
közsszolgáltatásokért
felelős irodájának
tanácsadója vázolta fel a
tényállást, kijelentve, hogy a
hivatal honlapjára feltett
módosított szabályzattervezet
kapcsán mindössze négy javaslat
érkezett a hivatalhoz. Az eseményen a
legtöbb vitát a Poliacov úrnak
szólított polgár generálta,
aki nehezményezte azt, hogy
szétválasztották a víz-
és hőszolgáltató
vállalatot, ami megkettőzi a
fogyasztók adminisztratív
költségeit, de a legfőbb baja az volt,
hogy míg a  magánházakban
élők a saját házuknál
felszerelt órák szerint fizetik a
vízdíjat, addig a
tömbházlakók a közös
vízóra alapján, és nem a
lakrészükbe felszerelt óra
mérése alapján fizetnek, azaz
kifizetik a lakrész
vízórája és a
közös vízóra által
jelzett fogyasztáskülönbözetet.
Bara elmagyarázta, hogy ma már
külön törvény szabályozza
Romániában a víz- és a
hőszolgáltatást, ezért volt
szükség e különböző
feladatokat ellátó
intézmények
kettéválasztására.

Nicolae Creţu, a
Nagyváradi Vízművek
ügyfelekkel való
kapcslattartásért felelős
irodavezetője a második
problémafelvetésre azt válaszolta,
hogy a vállalat tömbházak
esetében nem egyéni fogyasztókkal,
hanem lakótársulásokkal köt
szerződést, és a
lakótársulások azt a
fogyasztást kell kifizessék, melyet a
tömbházakban a vállalat által
felszerelt vízóra mér. A
tömbházban lakók a saját
vízóráikat azért
szereltették be, hogy a nagy óra
által mért fogyasztást
egymás között az egyéni
fogyasztásnak megfelelően elosszák.
A vállalatnak nincs is beleszólása
abba, hogy a közös fogyasztást a
lakótársulások hogyan
osztják el a lakók között.
Már csak azért sem lehet a
tömbházlakokkal egyéni
szeződést kötni, mert a víz
közös vízcsöveken keresztül
jut el a z egyéni fogyasztókhoz,
magyarázta Creţu, hozzátéve,
hogy a Poliacov úr által szorgalmazott
megoldás csak akkor lenne
megvalósítható, ha minden
tömbházlakásba külön
csövön érkezne a víz.

Pap István