Közvita a medencehasználatról

Közvita a medencehasználatról

Kevesen, de annál hangosabban vitatkoztak
hétfőn délután a
nagyváradi városháza
nagytermében az olimpiai mérertű medence
és a fedett uszoda új
szabályzattervezetéről.

A jelenlevők gyakorlatilag nem is várták
ki azt, hogy Fejér Iván, a Városi
Sportklub Vizilabda szakosztályának
menedzsere felolvassa a klub által kidolgozott
új szabályzattervezetet, hanem amint
leültek a nagyterem kerekasztalához, azonnal
vitatkozni kezdtek. Közel negyed órányi
káoszközeli hangzavar után Horia Jarca,
az Ingatlanügyi Igazgatóság
vezetőjének felkérésére
rendeződtek a dolgok, és a jelenlevők
civilizáltan, egymást meghallgatva
fejtették ki véleményüket. Az
első vitapont az vot, hogy a polgárok
nehezményezték: csak egy előre
kialakított, a közönség
számára fenntartott sávban
úszhatnak, de Fejér Iván
leszögezte: sávon kívül nem
úszhatnak az emberek a Ioan Alexandrescu
medencében. Majd az órarendre
terelődött a szó, mely tekintetében
az úszásoktatók és a civilek
véleménye megegyezett abban, hogy maradjon
érvényben a régi, a
polgármesteri hivatal által kidolgozott
órarend. Orlando Balaş, Ilie Bolojan
tanácsadója ismertette a polgármester
órarend-javaslatát. Eszerint naponta 8-10
órák között a
nagyközönség használhatná a
medencét, 10-12 órák között
a sportklub használná azt, 12-14
órák között ismét a
nagyközönség úszhatna benne, 14-15
óra között a nagyközönség
jelenléte mellett úszótanfolyamok is
zajlanának, 15-18 óra között csak
az úszásoktatás folyna a
medencében, 18-20 órák
között ismét a sportklub
használná, azt követően egy
órán át a felnőtt
úszásokatás zajlana, majd
kilenctől éjfélig ismét a
nagyközönség vehetné birtokba a
medencét.

Vélemények


Többen elmondták, hogy a város
azért adta át a sportklub
kezelésébe a medencét, és
azért kell új szabályzatot
kidolgozni, hogy ne legyen veszteséges a
létesjtmény működtetése,
tavaly ugyanis mintegy 4 milliárd régi
lejes veszteséget termelt a medence
üzemeltetése. Az egyik
jelenlévő nem értette, miért
kell a veszteségeket lefaragni. „A
bevételek és a kiadások
közötti különbözetet
miért nem fizeti ki a helyi
önkormányzat?” – kérdezte. Egy
m’sik polgár nehezményezte, hogy az
új szabályzat kidolgozói nem
vették figyelembe azt, hogy a medencét
közpénzből
építették fel, ezért nem
találta helyénvalónak azt, hogy a
polgárok érdekeit háttérbe
szorítják a sportklub javára. A
másik oldal képviselői ezzel szemben
hangsúlyozták, hogy bár
közpénzből, de a versenysport
céljára építették az
új medencét, ami azt jelenti, hogy az
öltözőket, a tisztálkodási
helyeket is ennek a szempontak megfelelően
építették ki. Ugyanaz, a nagyon
aktív hozzászóló
nehezményezte azt is, hogy a szabályzat
értelmében vannak privilegizált
bérletesek, az ún.
támogatók. Nehezményezte
továbbá, hogy a
látogatóktól már nem
kérnek egészségügyi
igazolást, ami a régi
szabályzatban még benne volt. Erre Jonel
Bungau, a CSM ügyvezető igazgatója
közölte, hogy Európában sehol
sem kérnek az uszodákban ilyen
dokumentumot a publikumtól. A nagyon
aktív hozzászóló azt
javasolta, hogy a medence maradjon a város
kezelésében, a polgárok
részesüljenek egyenlő
bánásmódban, ne legyenek
privilegizált, ún.
támogatók, röviden: maradjon
érvényben a régi
szabályzat. Huszár István
tanácsos, aki saját elmondása
szerint kezdeményezője volt a
közvitasorozatnak e témában,
felhívta a figyelmet arra, hogy az ezen a
közvitán senki nem dönt semmiről,
hanem csak javaslatok hangzanak el, amelyeket a helyi
tanács megfontolás
tárgyává tesz.

Pap István