Közmunkává alakul?

Közmunkává alakul?

A szenátus jóváhagyta a Frunda
György által kezdeményezett
törvénytervezetet, mely a
szándékosan ki nem fizetett
büntetések közmunkává
való átalakítását
írja elo, 58 támogató szavazattal
és 1 ellenzés mellett.


Frunda elmondta, hogy az intézkedés fo
célpontjai a koldusok és a
prostituáltak. A törvénytervezet
szerint „amennyiben a
bíróság
felszólítására a
kihágást elköveto nem fizeti ki a
büntetést az eloírt idon belül,
a bíróság a
pénzbüntetést helyettesíti a
köz hasznára elvégzendo,
legtöbb 50 órás idotartamú
tevékenységgel, a kiskorúak
esetében (16 éves kortól) pedig 25
órás idotartamú
tevékenységgel.” A jelenlegi
törvénykezés szerint a
bíróság csak akkor
változtathatja a
pénzbüntetést
közmunkává, amennyiben a
kihágást elköveto egyetért a
munka elvégzésével. Ez a
szabályozás összhangban van az
Alkotmánybíróság 2008-as
döntésével, amely kimondja,
alkotmányellenes az, hogy a
bíróság a kihágást
elköveto beleegyezését kérje
a pénzbüntetés
munkaórákká való
átszámításához.
Ugyanakkor elmondta, az Európai Emberjogi
Bíróság
megállapította, hogy amennyiben a
közmunka nem nehéz, naponta nem tart 4
óránál többet, és
célja a kihágások vagy könnyu
buncselekmények megelozése, a
tagországok által alkalmazható
büntetések normális
rendszerébe sorolható. A
továbbiakban a képviseloház elemzi
a törvénytervezetet.