Közmunkára módosított bírság

Közmunkára módosított bírság

Szatmár megye – Amennyiben a
szabálysértő a törvény
által meghatározott időn belül nem
fizeti ki a rá szabott
pénzbírságot, a
bíróság közmunka
elvégzésére változtathatja a
büntetést, tudtuk meg B[laj Adrian
jogtanácsostól.


Az a szabálysértő, aki a
törvény által meghatározott
időn belül nem egyenlíti ki a
rá szabott bírságot, a
bíróság közmunka
elvégzésére változtathatja
a büntetést, tudtuk meg B[laj
Adriantól, a Szatmárnémeti
Szociális Gondozói Hivatal
jogtanácsosától. A
vonatkozó jogszabály rendelkezése
alapján Szatmárnémeti
polgármestere a közmunka
megszervezésével a
Szatmárnémeti Szociális
Gondozói Hivatalt bízta meg.
Négy közül egy
sem


Eddig a szatmári bíróság
összesen négy olyan személy
dossziéját juttatta el a
szatmárnémeti gondozói hivatalba,
akiknek pénzbírsága
kifizetését a köz javára
végzett munkára
módosították. A négy
személy egy egész dossziéra
való bírságot “gyűjtött
össze”. A hivatal munkatársai minden
személynek egyenként
elmagyarázták a munkavédelmi
előírásokon kívül azt
is, hogy a rájuk váró
munkát vegyék komolyan: azaz a reggel
kilenc órakor kezdődő munkanapot ne
kezdjék késéssel, és az
igazolatlan hiányzásokat sem nézik
el senkinek. Betegség esetén csak
szakorvos véleményét és az
általa kiállított igazolást
fogadják el a gondozói hivatalban.
Május 30–án, kedden volt az
első olyan nap, amelyen a négy
közmunkára ítélt
személyeknek el kellett volna kezdenie
büntetése
kiegyenlítését. A négy
személyből egy jelent meg az Ilisesti utcai
hivatal székhelyén, július
2–án, csütörtökön
már az az egy sem. Annak ellenére, hogy
felhívták az érintett
személyek figyelmét arra, hogy aki
indokolatlanul szakítja meg a munkát,
annak a ledolgozott napja kárba veszett. Abban
az esetben, ha munkára kötelezett
személyek nem dolgozzák le a
bírósági határozatban
foglalt órákat, a követendő
eljárás szerint a közmunka
bírósági határozat
alapján újra
pénzbírságra
változtatható.
Alkalmazható?

A közmunkára ítélt
személyek a pihenőövezetek, parkok,
utak mentén kell hogy takarítsanak,
illetve a településeken
működő kulturális, tanügyi
és egészségügyi
intézmények
környékének rendben
tartására kötelezhetőek.
Törvény tehát van, de azt, hogy
mennyire lehet azt a gyakorlatba is ültetni,
egyelőre nem lehet megítélni,
és az első esetekből sem szabad
elhamarkodott következményeket levonni –
mondja B[laj Adrian. A jogtanácsos szerint ez
jó alkalom lenne arra, hogy az akár
többszörösen megbírságolt
személyek – közülük is azok, akik
komolyan veszik a munkát –
törlesszék a felhalmozódott
adóságaikat.
Karikás Enikő