Közlemény

A Bihar Megyei Területi Munkaügyi és Szociális Igazgatóság fizeti ki az iskolás gyermekeknek az ún “gyerekpénzt”, az iskolásoknak járó állami támogatást a Bihar Megyei Tanfelügyelőség által számára átadott adatok alapján.

Abban az esetben, ha a tanfelügyelőségek hibás, vagy nem teljes adatokat közölnek a munkaügyi igazgatósággal, akkor az érintett gyerekek szülei vagy törvényes képviselői kérvényt kell írjanak annak az iskolának, amelyben a gyermek tanul, és a kérvényhez csatolniuk kell a hiányzó igazoló dokumentumokat. A gyermek szüleinek vagy törvényes képviselőinek kötelessége tizenöt napon belül írásban értesíteni s területi munkaügyi igazgatóságot minden olyan változásról, mely az állami támogatás folyósításának beszüntetését, felfüggesztését, vagy a kifizetés folyósítási módjának megváltozását vonja maga után. A kifizetés postai úton és bankszámlán keresztül történhet. Amennyiben a jogosultak ez utóbbi kifizetési módot választják, akkor a jogosult egy számlakivonatot kell benyújtson a területi munkaügyi igazgatósághoz, mely tartalmazza a fiatal nevét, az IBAN kódot, a bankszámlaszámot, annak a banknak és bankfióknak a nevét és címét, amelynél megnyitották a számlát, vagy más olyan a bank által kiadott iratot, mely ezeket az információkat tartalmazza.