Közlemény az Erdély Mentőcsoport első vezetőképzőjéről

Az Erdély Mentőcsoport létrehozásának előzményét egy féléves segélyezési együttműködés képezi.

A magyarországi és erdélyi árvízkárosultak segélyezése céljából az elmúlt év júniusában néhány erdélyi szervezet összefogott. Az elmúlt októberben már 19 szervezet, illetve intézmény képviselői látták el kézjegyükkel az együttműködés folytatására vonatkozó megállapodást. Hálózatszerű együttműködésünk célja a katasztrófahelyzetekben veszélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentése, védelme és segélyezése. Ugyanakkor elhatároztuk, hogy anyaországi mintára különleges mentőcsoportok életre hívását kezdeményezzük Erdélyben is.

Ez év februárjában öt területi mentőcsoportot alapítottunk, amelyek a névadó térségekben szerveződnek: Kolozs-Torda, Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék, Háromszék. A területi mentőcsoportok szövetségbe tömörülnek, amelyet egy ún. koordinációs központ irányít, egyeztető fórumát pedig a mentőcsoportok mindenkori vezetőiből álló szakmai tanács alkotja.

A mentőcsoportok szerepe és célja: mentési feladatok önkéntes vállalása szakképzett személyekkel, illetve kutyákkal; hatékony közreműködés a veszélybe került vagy eltűnt személyek mentésében, illetve keresésében – felekezeti, nemzeti, faji, nemi vagy más alapú megkülönböztetés nélkül, elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, vagy más rendkívüli helyzetben. A mentőcsoportok a vállalt feladatokat térítésmentesen látják el.

A területi alakulatok vezetőjelöltjeinek folyó év március 8-11. között Székelykeresztúron szakmai képzést tartottunk, amely a következőkből állt: éjszakai riasztás eltűnt személy megkeresésére, ugyanaz nappal homokzsákokból készült védőgát építésére, elsősegélynyújtás közúti balesetet szenvedett személynek, a tűzoltófelszerelés bemutatása, működési sajátosságainak ismertetése, levegőpalack használatának, illetve ki- és beszerelésének ismertetése és gyakorlása, alpintechnika bemutatása, sebesültgyűjtő központ létrehozása, az önkéntes alapon működő civil mentőcsoportok működésével kapcsolatos jogi rendelkezések, búvárfelszerelés bemutatása és jellegzetességeinek, műszaki paramétereinek és működésének ismertetése.

Az elméleti és gyakorlati képzést a szolnoki Életjel Mentőcsoport (a KARISZ – Nemzetközi Speciális Mentő Szövetség  tagja) kiemelkedő, mintegy 20 évre visszanyúló magyarországi és nemzetközi tapasztalattal rendelkező speciális mentősei tartották.

A 27 résztvevő elméleti és gyakorlati síkon sajátíthatta el a mentőcsoport-vezetéshez szükséges alapismereteket. A következő hónapokban a mentőcsoportok tagjai számára újabb képzéseket és gyakorlatokat szervezünk a bevethetőségi szint elérése érdekében.

További tájékoztatás a www.erdelymentocsoport.hu és a www.gondviseles.org honlapon; fényképek és rövidfilmek a fent említett képzésről a www.erdelymentocsoport.wordpress.com világhálós naplón.

Az Erdély Mentőcsoport iránt érdeklődőknek a következő elérhetőségeken állunk rendelkezésére: Turi Lászlónál, info@erdelymentocsoport.hu, illetve Kiss Olivérnél: 0745-891527.