Közgazdasági Egyetem SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nagyváradi Állami Egyetem Közgazdaságtan Kara régióközi irányítói minőségben, együttműködésben a Férfiak és Nők Közötti Esélyegyenlőség
Országos Ügynökségével, a temesvári Nyugati Egyetemmel, az aradi Aurel Vlaicu Egyetemmel, a nagybányai Északi Egyetemmel, a resicai Eftimie Murgu Egyetemmel, a Szatmár Kereskedelmi Akadémia Alapítvánnyal és a Romániai Tudományos Menedzsmentközponttal, meghírdeti vállalkozói iskola tevékenységének elkezdését, azon nők számára akik saját vállalkozást kívánnak létesíteni tizenkét Szatmár megyei vidéki központban. a Vállakozás és esélyegyenlőség. Régióközi vállalkozói iskola-modell nőknek elnevezésű projekt keretében megvalósuló programot az Európai Szociális Alap „Fektess be az emberekbe” pénzalapjából finanszírozzák. A szerződés száma: POSDRU/9/3.1/S/5 Megvalósítási időtartam 2009 január 5. – 2011 január 5. A szerződés értéke 12.500.104 lej

Meghírdeti: vállalkozói iskola tevékenységének elkezdését, azon nők számára akik saját vállalkozást kívánnak létesíteni tizenkét Szatmár megyei vidéki központban

 

A meghírdetett képzési tevékenységeken ingyen részt vesz 144 személy a 12 vidéki központból, minden központból tizenkét kiválasztott célszemély. A képzés célkítűzései a következõk: a vállalkozói kultúra kialakítása, a vállalkozási ötletek gyakorlatba ültetetése képességének növelése, egy sikeres vállalkozás, és egy vállakozás megkezdését segítõ szolgáltatások megszervezése és működtetése, melynek eredményeképpen megnõ a vállalkozások száma a vidéki környezetben. A képzésen résztvevõk megtanulják azt, hogyan kell beindítani egy vállalkozást. A képzés végén egy verseny keretében történik meg a kiértékelés, melynek címe Az én vállakozói tervem. A díjazás értéke megegyezik azzal a minimális pénzösszeggel, amely a javasolt vállalkozói terv beindításához szükséges.Tehát az ezen a képzésen részt vevõ hölgyek nem csupán oktatásban, de támogatásban is részesülnek ahhoz, hogy ötleteiket vállalkozássá változtassák a helyi vállkozási leheteõségeknek megfelelõen.

A 12 Antres vidéki központot a helyi önkormányzatok segítségével alakították ki 2009 májusában és júniusában a helyi önkormányzatokkal kötött partnerségi szerzõdések aláírása alapján. Ennek értelmében megalakultak a helyi központok a következõ tizenkét polgármesteri hivatal székhelyén: Bükszád (Bixad), Halmi (Halmeu), Aranyosmedgyes (Mediesu Aurit), Udvari (Odoreu), Majtény (Moftin), Érkávás (Kávás), Turc, Nagykolcs (Culciu), Szamosborhíd (valea Vinului), Vetés (Vetis), Szamosdob (Doba), Kányaháza (Calinesti Oas). A képzésekre a 12 vidéki központban kerül sor kéthavonta péntekenként és szombatonként 2010 július 1. – szeptember 30 között,

Projekt menedzser: dr.Anca Dodescu egyetemi tanár

Bővebb felvilágosítások: a www.antres.ro honlapon.

Területi koordonátor: dr. Flavia Nistor (Chiorean)egyetemi adjunktus, e-mail:flavia_chiorean@yahoo.com

Avasfelsőfalui helyi koordonátor:dr. Andreica Romulus, egyetemi adjunktus e-mail: academiacomercială@yahoo.com

Erdődi helyi koordonátor: drd. Andreica Angela, egyetemi adjunktus e-mail: academiacomercială@yahoo.com

Nagykárolyi helyi koordonátor : drd. Chiorean Flavia, egyetemi adjunktus e-mail: flavia_chiorean@yahoo.com

Tasnádi helyi koordonátor: drd. Andreica Cristina, egyetemi adjunktus e-mail: academiacomercială@yahoo.com

Címkék: ,