Középpontban a család

Középpontban a család
Szatmár megye — Három egyházmegye közös – családot segítő – projektjéről tartottakoktóber 11–én sajtótájékoztatót a Szatmári Római Katolikus Püspökségen. A kezdeményezés egyszerre szól a diákságnak, de a házasokat is megszólítja.

A Szatmári Római Katolikus Püspökség folyó év októberétől a Szatmár (RO), Szabolcs–Szatmár és Hajdúdorog (HU) szomszédos közigazgatási megyékben egy éves futamidejű, a családgondozás ügyét támogató európai uniós pályázatot indít a Debrecen–Nyíregyházi Római Katolikus, és Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökségekkel partnerségben. Az erről szóló projekt részleteit október 11–én, a Szatmári Római Katolikus Püspökségen Lepedus István, a Szatmári Római katolikus Püspökség Világiak Irodájának referense, Ft. Felföldi László, a Debrecen–Nyíregyházi Római Katolikus Püspökség vikáriusa és Ft. Dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség vikáriusa sajtótájékoztatón ismertetett.
 
A biztonságérzet hiánya
 
Mint Lepedus elmondta, az elmúlt 100 évben nagyon sokat változott a világ. Egykor a család egy kisebb közösség volt, ahol több generáció élt együtt, ami egyfajta biztonságérzetet adott az egyéneknek, akik gyakran együtt dolgoztak, így keresve meg a mindennapira valót. Mára ez a modell szinte teljesen megszűnt, egy vagy két gyermekes családokban gondolkodik a társadalom többsége, és az egykor oly szoros családi kötelékek is megszünőben vannak, erősödve a bizonytalanság érzése az egyénben és a családban. A hétfőn bemutatott pályázatnak célja éppen ez, megerősíteni a gondokkal küszködő családokat. A kezdeményzésnek három célcsoportja van: egyik a gimnazisták soraiból kerül ki. Jelenleg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye két líceumában – a Hám János és a Kalazanci Szent Római Katolikus Teológiai Líceumokban – és nagybányai Német László Líceumban tanuló diákokkal folyik a munka. A hétvégi programok témája az, hogy a diákok a jövőbeli párkapcsolatra készüljenek; ezzel egy időben az iskolákban osztályfőnöki órákon két tréner – egy férfi és egy nő – tart foglalkozásokat, a két nem képviselője azért fontos, mert ez a családi modell. A munka során további hét Szatmár megyei líceumban is beindulnak majd a foglalkozások. A másik célcsoport a jegyesek soraiból kerül majd ki, de az ún. jegyesoktatás különben nem ismeretlen fogalom az egyházon belül. A 6–8 találkozón a házasság szentségéről, konfliktuskezelésről is beszélgethetnek. A következő célcsoport a házasok csoportja vagy a családakadémia. Ennek témája a családi élet résztvevőinek az erősítése, a szakszerű információ nyújtás a házaspár és a család egészséges életmódjáról, működéséről. A magyarországi egyházmegyék képviselőitől megtudtuk, hogy ez az együttműködés számukra egy úttörő munkát jelent, mert ilyen formában először működik együtt a három egyházmegye, és a projektbe kapcsolódva mindenki újakat tanulhat, szűkebb közössége javára fordítva a megszerzett tapasztalatokat.