Közeledik a boldoggá avatás

Közeledik a boldoggá avatás
Nagyvárad – Október 30-án, szombaton 11 órai kezdettel a nagyváradi Székesegyházban avatják boldoggá Isten szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt. A részletekről Exc. Böcskei László tájékoztatott.

Pénteki sajtótájékoztatóján Exc. Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök kifejtette: a boldoggá avatási szertartásra az október 30-i ünnepi szentmise keretében kerül sor, az egyházi rendezvény első felében, az igeliturgia előtt. A körülbelül két és fél órás ceremónia a mostani gyakorlat szerint igen egyszerűen fog zajlani. Fő momentumként az egyházmegye főpásztora kéri a Szentatya küldöttjét, hogy avassa boldoggá a vértanú püspököt. Ezután a posztulátor, vagyis az a megbízott személy, aki képviselte az ügyet a különböző egyházi fórumoknál- jelen esetben Szőke János atya- megerősíti a főpásztor kérését, és röviden ismerteti Bogdánffy Szilárd életét. A pápai küldött felolvassa az eredeti pápai okmányt (Dekrétumot) és felmutatja a népnek, majd jól látható helyen leleplezik a boldoggá avatott képét. Ezt követően templomi dícsérő ének kiséretében megtörténik a boldoggá avatás, majd a szentmise a szokásos módon, Gloriával folytatódik.
Az ünnepségen várhatóan 34 püspök lesz jelen, Romániából, Magyarországról, Szerbiából, Ukrajnából, Ausztriából és Németországból, köztük Sofronie Drincec váradi ortodox püspök is. Megtiszteltetés a váradi egyházmegye számára, hogy XVI. Benedek delegáltjaként Exc. Angelo Amato érsek, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa fogja boldoggá avatni Bogdánffy Szilárdot, akinek tiszteletére Eminenciás Erdő Péter bíboros mutatja be az első szentmisét. Ettől kezdve október 3. lesz a vértanú püspök emléknapja. (Ugyan 1953. október 1-jén hunyt el, de ez a dátum, illetve október 2. már foglalt volt az egyházi naptárban.)
 
Egyházmegyei címer
 
Az ünnepségen fogják ugyanakkor hivatalosan bemutatni a váradi egyházmegye címerét (eddig a püspökét használták). Felül a főpásztort jelképező zöld kalap és sárga kereszt látható, alatta pedig egy pajzs, mely négy mezőre van osztva, melynek két-két ábrája megegyezik. Az egyiken fehér (ezüst) alapon egy vörös kereszt látható, mely Bogdánffy Szilárdnak a tiszta hitért vállalt áldozatát és vértanúságát szimbolizálja. A másik négyzet kék alapú (Szűz Máriára, a Székesegyház égi patrónájára utal), rajta egy pallóst tartó koronás oroszlánnal (a városalapító Szent László király megtestesítője), mely egy nagyobb koronán áll, mely Szent Istvánra hívja fel a figyelmet.
 
Ciucur Losonczi Antonius