Közel kétszeres túljelentkezés

Kovászna megye – Közel kétszeres túljelentkezés volt a háromszéki tanügyben meghirdetett címzetes posztokra. A tanfelügyelőség által versenyvizsgára kiírt 291 helyre 520-an jelentkeztek.

A legnépszerűbb  a testnevelési, az angol és a román nyelv és irodalom katedra volt. Az eredményeket július 23-án  függesztik ki. Az előírások szerint az a pedagógus aki 7-es osztályzat alatt teljesít nem tölthet be címzetes állást, aki nem írja meg az ötöst, az nem taníthat. A sikeresen vizsgázókat számítógép osztja el a meghirdetett címzetes posztokra, július 30-án. Ezt követően töltik be az üresen maradt állásokat.

Míg az elmúlt évben egyetlen magyar óvónői címzetes állást sem hirdettek  meg, most  25 hely vár betöltésre. Keresztély Irma főtanfelügyelő szerint ennek egyik oka, hogy egyre több  óvónő és  tanító lép ki a tanügyből. Ugyanakkor szép számmal vannak olyanok is, akik időközben befejezték egyetemi tanulmányaikat és tanárként folytatják pályafutásukat. A tanfelügyelőség adatai szerint a 291 címzetes állásból  117  van városi és 174 vidéki tanintézménynél.