Közbirtokossági gyűlés Székelyhídon

Bihar megye – A székelyhídi
közbirtokosság vezetősége
küzgyűlésre várja a tagokat
július 16–án,
csütörtökön.


Az összejövetel időpontja
17 óra, helyszíne a
Munkásklub.