Közösen ünnepeltek Hadadon

Közösen ünnepeltek Hadadon
Lebontották, majd újraépítették a hadadi evangélikus templom megrongálódott tornyát. Tegnap – felekezettől függetlenül – több mint százan ünnepelték ezt a megyehatáron levő faluban.

Kevesebb mint két év alatt fejezték be a hadadi evangélikus templom felújítási munkálatait, ezt ünnepelte ma istentisztelet keretében a falu kis közössége. Az egyházi eseményen jelen volt a település összes felekezetének a lelkésze, illetve a Szászsebes–Gyulafehérvár evangélikus egyházkerület esperese, Dr. Wolfgang Wünsch. Három nyelven, németül, magyarul és románul olvastak fel szentírási részleteket, de az ünnepi beszédek is mindhárom nyelven elhangzottak. „Ehhez a közösséghez több lélek tartozik, mint amennyi test. Erről tesz bizonyosságot a mai ünnep” – mondta köszöntőjében Kurta–Tőtős Beáta, helyi református lelkész. A hadadi evangélikus közösséghez ugyanis mára csak tíz személy tartozik, de a helyiek szerint valamikor több tucat evangélikus vallású személy élt a faluban. Gerhard Wagner lelkész kéthavonta egyszer utazik Gyulafehérvárról Hadadra, hogy istentiszteletet tartson. „Nyilván ünnepekkor, illetve különleges alkalmakkor (keresztelés, házasság, temetés – szerk. megj.) is eljövök ebbe a közösségbe, amely nagyon nagy összetartásról tett ma tanúbizonyságot” – mondta lapunknak az evangélikus lelkész.
Az 1975–ben épült templomot azért kellett felújítani, mert a talajcsúszás miatt 2006–ban a torony elmozdult a helyéről. „Életveszélyes volt a helyzet, ugyanis megtörténhetett volna az is, hogy rádől a szemben levő házakra” – tette hozzá Gerhard Wagner. 2007–ben egy alapítványt alakítottak a Németországba elszármazott hadadiak, ők gyűjtötték össze a felújításhoz szükséges összeg legnagyobb részét. Ők valamennyien itt voltak a tegnapi ünnepen is, így zsúfolásig megtelt a falu evangélikus temploma. 2008–ban készültek el a korszerűsítési tervekkel, és még abban az évben megkezdték a torony lebontását. Négy métert vesztett hosszúságából az egyházi épület, de a munkálatok során megerősítették az alapot is, hogy a templom ne szenvedjen újabb károkat talajcsúszás miatt.
A tegnapi istentisztelet közös ünnepi ebéddel zárult, és ez lehetőséget nyújtott arra is, hogy az itthon maradt hadadiak és a faluból elszármazottak ismét találkozhassanak és könnyes szemmel meséljenek az elmúlt évek történéseiről.