Közös keresztút

Közös keresztút
Nagyvárad – Nagyböjt harmadik péntekjén a Vár-Lak Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében V-VIII. osztályos diákok tanáraikkal és hozzátartozóikkal közösen keresztúti ájtatosságot végeztek a Szent József templomban.

A szertartást megtisztelte jelenlétével Exc. Böcskei László megyés püspök is.