Közös fejlesztési stratégiában kell gondolkodni

Közös fejlesztési stratégiában kell gondolkodni
Nagyvárad – November 26-án a Debreceni Tudományegyetem szervezésében a hajdúvárosban nemzetközi konferenciát tartottak. Ezen előadást tartott Biró Rozália, Nagyváradalpolgármestere is.

A Magyar Tudományos Akadémia debreceni székházában megtartott nemzetközi tudományos konferencia témája Debrecen–Nagyvárad aglomerációja, a közös települési és területfejlesztési koncepció megalapozó kutatásai voltak.

Biró Rozália alpolgármester elmondta, hogy gyakorlatilag a Nagyváradi Állami Egyetem és a Debreceni Tudományegyetem által végzett közvéleménykutatások eredményeit ismertették. Ezeket másfél esztendő alatt részben Nagyváradon, részben Debrecenben végezték arra vonatkozólag, hogy mennyire nyitott a két város közössége, önkormányzata, a civil szféra arra, hogy egy közös fejlesztési stratégiát dolgozzanak ki.

A nagyváradi egyetem részéről Horca és Mahara professzorok, Luminita Soproni egyetemi adjunktus tartott előadást. Előadásaikban a két város pályázati lehetőségeiről, a közös urbanisztikai aglomeráció lehetőségeiről, az eurórégió lakosságának egészégügyi állapotáról beszéltek, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások eredményeit és az elvárásokat ismertették az eurórégió kontextusában.

A váradiak lehetőségei

Biró Rozália A jövő a mi kezünkben van című előadásában arról beszélt, hogy a Hajdú-Bihar–Bihar Eurórégió milyen lehetőséget hozott a váradiak számára, mi volt az eddigi tevékenységük, mennyivel több mindent lehetett volna tenni ebben a működési keretben. Beszélt a további együttgondolkodás lehetőségeiről is.

Magyar részről többek között olyan előadások hangzottak el – mint például Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke részéről –, amelyek a határokon átnyúló regionális együttműködések sajátosságait taglalták.

Végkövetkeztetés

„Lassan igen komoly kutatási alapokkal rendelkezünk arra nézve, hogy hogyan, milyen területekben lehet együttműködni, együttgondolkodni, közös startégiát kidolgozni a két önkormányzat esetében, és nyilvánvalóvá válik az, hogy ezzel szinte párhuzamosan kell közös fejlesztési stratégiában gondolkodni a Hajdu-Bihar– Bihar Eurórégión belül is.” – foglalta össze Biró Rozália alpolgármester a nemzetközi konferencia mondandóját.

 

Péter I. Zoltán