Közös örökségünk

Kolozsvár – A Kolozsváron működő Német Kulturális Központ Konrad Adenauer dísztermében két napos Nemzetközi Levéltárosi konferenciát tartottak, „Asigurare, descriere, conservare”, fordításomban „Megőrzés, leírás és tartósítás” címen.

A konferencián résztvevők közül 33 nemzetközileg is ismert személyiség neve volt feltüntetve a meghívottakat felsoroló listán, amelyből a teljesség igénye nélkül megemlíteném: Dr Hochstuhl Kurt, Baden – Württemberg Tartományi Levéltár igazgatója, Baumann Heinz  Baden – Württemberg Tartományi Levéltár aligazgatója, Dr Zimmermann Wolfgang Karlsruhe Állami Levéltár igazgatója. Dr. Johler Reinhard professzor a Duna-menti Svábok Történelmi és Földrajzi Intézetének tagja. Dr. Gündisch Konrad professzor a Kelet-Európai Németek Szövetségi Intézetének képviselője. A Bécsi Állami Levéltárat Dr. Rill Robert levéltáros képviselte. A Romániai Nemzeti Levéltár igazgatója, Dr. Dobrincu Dorin vett részt. A Babeş– Bolyai Tudományegyetemről két rektor helyettes, Dr. Bocşan Nicolae és Dr. Graf Rudolf professzor vett részt. A Magyar Országos Levéltárat Dr. Oross András, a Polgári Kori Kormányszervek Főosztályán dolgozó, fő levéltáros képviselte.

A megjelenteket Dr. Drăgan Ioan a Román Állami Levéltár Kolozsvári részlegének igazgatója üdvözölte. Meg- köszönte mind azt a segítséget, melyet a Baden – Württemberg Tartományi Levéltár valamint a Tübingeni Egyetem Duna- menti Svábok Történelmi és Földrajzi Intézet részéről kaptak, egy nagyon fontos projekt megvalósítására. A projekt célja, a levéltár felszerelésének minél korszerűbbé tétele és átalakítása.  Ennek köszönhető az is, hogy a város vezetése lehetővé tette, a hajdani Dermata adminisztrációs palotáját a Kolozs megyei Állami Levéltár vehesse használatba, ahol létrehoztak egy korszerű kutató központot, megfelelő olvasótermekkel, és egy mai követelményeknek megfelelő restauráló laboratóriumot. Funkcióba helyeztek egy modern portalanító berendezést. 670 folyó méternyi archív anyagot 12 000 olyan speciális, külföldről kapott dobozokban tárolnak, melyek biztosítják az értékes dokumentumok korszerű tárolását.

Köszöntő beszédében kihangsúlyozta, a nemzetközileg támogatott projekt 2009-ben kezdődött, és 2011-ben ezzel a záró konferenciával fejeződik be. A Román Állami Levéltár Kolozsvári részlegét reader –printer el (beolvasó és kinyomtató) felszereléssel látták el, mely hozzájárul ahhoz, hogy a levéltári anyagok digitalizálása következtében, a világhálón is elérhetővé váljanak. Ez rendkívül kibővíti az információs lehetőségek elérését és felhasználását.  Amint elmondta, a levéltárakban nagyon fontos dolgok, őrződtek meg, amiről a közember nem is tud. Holott a valós történelmi eseményeket a maguk korában írásban rögzítették, és ezek az iratok levéltárakba, kerültek. A kétnapos eseményen ezeknek a történelmi fontosságú fejleményeknek a megvalósítását tárgyalhatják át a németországi (ahonnan nemcsak az ötlet, de az anyagi támogatás is érkezett), ausztriai, valamint a magyarországi partnerekkel.

A szünetben Dr. Oross Andrással beszélgettem, akitől megtudtam, Dr. Drăgan Ioan megkereste levélben Reisz T. Csaba főigazgató urat, a Magyar Országos Levéltár vezetőjét. Értesítve a levéltárakkal kapcsolatos nemzetközi konferencia szervezéséről, melyen a Duna medencében levő svábok történetét tárgyalják. Nagyon szívesen vennék, ha a német, osztrák, román szakemberek mellett a magyar szakemberek is részt vennének. A főigazgató megírta, milyen szakember, milyen témakörben tartana előadást. Dr. Drăgan úr azt az előadást választotta, melyet Dr. Oross András fog előadni. A konferencia fő témája a levéltári védelem. Az az irat anyag, mely több száz éves is lehet, folyamatos védelemre szorul, amiben nagyon fontos a megelőző állomány- védelem. A konferencia fővonala azon iratok megmentése, melyeknek értékét felismerve, az utókor számára is értékes tartalmat képviselnek.

A szekcióülésen a minisztériumokban fellehető, az erdélyi szászok történetére vonatkozó forrásokról hallhattak előadást az érdeklődők. Kiderült nagyon sok iratanyag van az erdélyi szász városok történetére vonatkozóan. Az önálló szász igazgatás, a belügy minisztériumban őrzött akták szerint rendkívül érdekesek. Értékesek a mindenkori szász ispánnak a felterjesztései is. Fontosak azok a dokumentumok, melyek arról tanúskodnak, hogy a magyar minisztertanács milyen ügyeket tárgyalt, ami Erdély szerte, lakosaira is vonatkoztak. Gyakorlati tanácsokat mondott el, melyek azok a levéltári források, amik egy az egyben elérhetőek online-n.

Dr. Drăgan Ioantól megkérdeztem, miért tartja fontosnak egy ilyen témájú konferencia megrendezését?

– Az olvasók, meggyőződhetnek arról, a levéltárakban is, történnek nagyon fontos események. A levéltár nagyon fontos közintézmény, amely mind azt, ami az életünkkel kapcsolatba írásban megfogalmazódott, megőriz az utókor számára. Ez a dokumentum jellegű kincs megőrződik a Nemzeti Levéltárakban. Léteznek olyan gyűjtemények is, melyek privát kezekben, vagy tudományos társaságok birtokában vannak. Fontos az, hogy ezek a dokumentumok léteznek, ezeket őrizni kell, mert a minket követők úgy kapják meg, ahogy mi is átvehettük elődeinktől a róluk szóló írásos bizonyítékokat. Legyenek hozzáférhetőek mindazok számára, akik a valóságot tudni akarják. Ezt teljesítik a levéltári adatok.

Ez a nemzetközi konferencia befejezése egy nemzetközi projektnek, amit a német állam finanszírozott 135 000 euró értékben. A költség hozzájárul a külföldön létrejött, Németországgal kapcsolatos történelmi értéket képviselő információk megőrzéséhez és nyilvánosságra hozásához is. A levéltárak pontosan tükrözik azt a szociális, történelmi helyzetet, amely egy adott korban létezett, vagy létezik, amit a románok, magyarok, németek, örmények vagy éppen más itt élő, alkotó egyének megteremtettek életük alkalmával. Az eljövendőkben olyan vasból készült állványzatot készülnek felállítani, amely a tárolandó anyagokat kellően megőrzik.

– Az ifjú kutatóknak, az eljövendőben, milyen elvárásoknak kell megfelelniük?

A levéltárakban ott vannak mindazon elődeink, akik maradandót alkottak, akiknek jó és rossz cselekedeteit feljegyezték. Ezek a mi múltunknak a bizonyítékai. Az ifjúságnak kötelessége ismerni múltját. Ez a múlt a levéltárakban van tárolva. Ez közös örökségünk. A nemzetközi konferencia anyagát német és román nyelven könyvformájában fogják kiadni. 

Csomafáy Ferenc