Kötelező lesz a lakásbiztosítás

Kötelező lesz a lakásbiztosítás
Románia – A Szenátus elfogadta azt a törvénytervezetet, melynek értelmében mindeki köteles természti csapás ellen bebiztosítani lakását 10.000, vagy 20.000 euróra, tipústól függően.

A Szenátusban 73 igen és 1 nem szavazattal fogadták el a fentebb említett törvénytervezetet, melynek értelmében az úgynevezett A tipúsú lakások biztosítása elérheti a 20.000 eurót, a B tipúsúaké pedig a 10.000 eurót.
Az A tipusú lakások vasbeton tartószerekezetűek, kő, tégla, vagy más tartós anyagból készült külső fallal.
A B tipúsú lakások vályog, vagy más nem égetett anyagból készült falúak.
A törvénytervezet rendelkezik egy lakásbiztosító társulás (PAID) létrehozásáról is mely a természti csapások ellen kötelező biztosításokat kötő társaság szövetkezéséből jönne létre és bizonyos feltételeknek eleget tevő, erre felhatalmazott vezérigazgató, valamint aligazgató vezetné. Mellettük létrehoznak egy tanácsadói testületet is, mely javaslatokat tehet a biztosítási társulás tevékenységével kapcsolatban.
A törvénytervezet szerint, bármely személy, akinek lakás van a tulajdonában, köteles azt bebiztosítani természeti csapás ( árvíz, földrengés, földcsuszamlás stb.) ellen a tulajdonjog elnyerésétől számított 5 napon belül. Ha az építményt már nem lakásként használják a biztosítási kötelezettség megszűnik, de a biztosítónak nem kell visszafizetnie a már felvett biztosítási díjat. Akik olyan engedély nélküli átalakításokat végeztek a lakásban, mely érinti az épület sziládságát, nem jogosultak kártérítésre a biztosítótól.
A Törvénytervezetet még a Képviselőháznak is meg kell szavaznia, s csak azután lép hatályba.

Albert Ferenec