Köszöntötték a véndiákokat

Köszöntötték a véndiákokat

Szatmár megye – A Szatmárnémeti
Véndiákszövetség által
szervezett
XVIII.Véndiáktalálkozó
“Rendhagyó osztályfőnöki
órával” vette kezdetét a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
dísztermében, ahol a kerek
évfordulós érettségi
találkozót ünneplő
osztályokat köszöntötték.


Az eseményt Gönczy Gábor, a
véndiákszövetség elnöke
nyitotta meg, köszönetet mondva Boros
Mihály tanárúrnak, mint a
„Rendhagyó osztályfőnöki
óra” ötletadójának.
Köszöntötte a 10.-től a 60.-ik
érettségi évfordulós
osztályokig, minden véndiákot,
mondván, hogy a találkozó
lehetőséget ad nemcsak az
osztálytársakkal, de a volt
évfolyamtársakkal való
találkozásra is. Ezután Ft.
Merlás Tibor, a Szentlélek templom
plébánosa, mint 30 éves
érettségi találkozós
véndiák szólalt fel.A
jelenlevők közös imával hajtottak
fejet az elhunyt tanárok,
osztálytársak emléke előtt,
majd a plébános a gyermekkori,
iskoláskori

emlékekről beszélt, amelyekből
az élet megpróbáltatásai
közepette minden alkalommal
meríthetünk, a gyökereket jelentik
és megerősítenek abban, hogy
jó helyen vagyunk.
Kölcsey szellemében

„ Kölcsey Ferenc neve szimbólum,
amely együtt kell képviselje a
szatmár megyei magyar
középiskolákat.”–hangsúlyozta
ki köszöntőjében dr. Bura
László ny. tanár. Kölcseyt
idézve elmondta, hogy a legnagyobb is
parányi része az egésznek, amely
csak a közösség
szolgálatában lehet
értékes, hitbeli, vallási
megkülönböztetés
nélkül. Emlékeztetett arra, hogy az
iskola 1948-as államosítást
követő hányattatott sorsa
közepette hangtalanul éltek tovább
Kölcsey eszméi az iskola falai
között. Szomorúságának
adott hangot amiatt, hogy hogy a nagy
múltú iskola épülete
körül felmerült viták
kapcsán sikerült megosztani Szatmár
megye magyar társadalmát, mégis
reményének adott hangot abban, hogy a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium nem
darabolódik fel, és a szellemi és
közösségi nevelés terén
meg tud felelni az új európai kor
követelményeinek, hiszen az elmúlt
évtizedekre visszatekintve is

nagy eredményeket mutathat fel.
Végezetül Kruzlics János, a
véndiákszövetség
titkára emelkedett hangú
beszédében és szavalatában
a mindenkori tanárokat
köszöntötte, akik
meghatározták az iskola
szellemiségét.
Pándi Annamária