Környezetvédelmi szimpóziumon vett részt Korodi Attila

Környezetvédelmi szimpóziumon vett részt Korodi Attila
Újabb környezetvédelmi együttműködésekről tárgyalt Korodi Attila környezetvédelmi miniszter és Astrid Klug németországi környezetvédelmi államtitkár november 29-án Berlinben a Perspektívák egy új környezetvédelmi únió számára című nemzetközi környezetvédelmi szimpózium keretében.

A szimpóziumot a Németországi Federális Környezetvédelmi Alapítvány, illetve a Nemzetközi Környezetvédelmi Párbeszédért Központ szervezte.

2008-tól kezdődően Németország újabb korszakot szeretne nyítani a közép- és délkelet-európai országokkal való együttműködés terén úgy, hogy segítse az Európai Unió új tagállamait a csatlakozáskor felvállalt célkitűzések elérésében. Ugyanakkor a határokon átívelő projektek esetében is szeretnének segítséget nyújtani.

Korodi Attila a német fél támogatását kérte a Bastroe csatornával kapcsolatosan. A német fél biztosította, hogy a továbbiakban jobban bekapcsolódik a projektbe, illetve a román fél rendelkezésére bocsátja a Duna folyam védelméért dolgozó bizottság (ICPDR) illetve a határokon átívelő projektek esetében alkalmazott Espoo-i egyezmény által biztosított eszközöket.

Ugyanakkor 2008-tól kezdődően a német környezetvédelmi minisztérium illetve a román környezetvédelmi minisztérium újabb projekteken fog együtt dolgozni. A német környezetvédelmi minisztérium a továbbiakban is a klímaváltozás megelőzésére, az üvegházhatást kiváltó gázkibocsátás csökkentésére, illetve az új technológiák használatára vonatkozó technikai információk terén fog segítséget nyújtani a román félnek.

Korodi javasolta, hogy az együttműködést a közeljövőben konkretizálják egy memorandumban.

A továbbiakban felvázolta a legfontosabb környezetvédelmi célkitűzéseket, amelyeket Románia el kell érjen a közeljövőben. Kihangsúlyozta, Románia esetében a víz- és a hulladékgazdálkodás problematikája a legégetőbb.

A környezetvédelmi szimpózium nagy hangsúlyt fektet az együttműködési formák fejlesztésére és a tapasztalatcserére.