Könyvbemutató: Isten tervez, ember végez

Könyvbemutató: Isten tervez, ember végez

Bihar megye – Az elmúlt heti érsemjéni
falunap keretében mutatták be Borsi Imre
Lóránt helyi papköltő harmadik
kötetét, melyet rövidesen Pécsen is
kezükbe vehetnek az olvasók.

Két vereskötettel is jelentkezett az
elmúlt évben Borsi Imre
Lárónt
érsemjéni
tisztelendő: május elején az Egy
csepp az Érbe
, majd karácsony előtt
a Gyermekálom cíművel,
utóbbi gyerekeknek szóló verseket
tartalmaz. Mondanivalója azonban nem merült ki
ezekkel, bizonyíték rá, hogy
vasárnap délben már harmadik
kötetét vehettük kézbe. A helyi
kultúrházban tartott bemutatón maga a
szerző köszöntötte a megjelenteket,
rögtön az elején tisztázva: a
cím – Isten tervez, ember
végez
– nem elírása a
fordított sorrendű szólásnak,
hanem utalás arra, hogy bár Isten
„megtervezte” a világot, az embernek
meghagyta a szabad akaratot, a lehetőséget,
hogy az említett tervek szerint, vagy éppen
azoktól eltérően élje
életét.
Utat találnak az
olvasóhoz


A kötet méltató Tar
Erzsébet
helyi tanárnő szerint a
versek az Isten–ember–természet
kapcsolatról szólnak, nem
személytelenek, hanem nagyon is
„életszagúak”, és minden
erőltetés nélkül
találják meg az utat az olvasóhoz. A
szerzőt ugyanakkor nem tévesztik meg a
világ hamisságai, közel áll
Istenhez és emberhez egyaránt. Derzsi
Ákos
– saját
megfogalmazása szerint – nem mint politikus,
hanem egy tisztességes foglalkozás
művelőjeként, az Europrint kiadó
vezetőjeként azt emelte ki, hogy igen
termékeny szerzővel van dolgunk, aki
kiegyensúlyozott lelkivilágú,
ugyanakkor lázadó is. Ezek
tükröződek verseiben, az azokban
leírt gondolatok sokunk gondolatait
megfogalmazzák, vélte a
képviselő/kiadó.
Pécsen is bemutatják

A kötet előszavát dr.Pap
Lajos
ny.egyetemi tanár,
ajánlásait Böcskei
László
nagyváradi, illetve
Mayer Mihály pécsi
megyéspüspökök jegyzik. A
címlapján Michelangelo: Ádám
teremtése című
festményével ilusztrált kötetet
szeptember 4–én Pécsen,
Európa 2010–es kulturális
fővárosában is bemutatják. Az ezt
megelőző Érsemjéni bemutatón
közreműködött Meleg
Vilmos
színművész, az
esemény a 15 lejért
megvásárolható könyv
dedikálásával
végződött.