Könyvbemutató: Bihar vármegye zsidósága

Könyvbemutató: Bihar vármegye zsidósága
Nagyvárad – Szombat délután a XX. Festum Varadinum keretében a váradi városháza Rimler Károly termében bemutatták Halmos Sándor: Bihar vármegye zsidósága a letelepedéstől napjainkig című kötetét.

A Bihar megye zsidóságának történetéről szóló könyvbemutató jelentőségét fokozta, hogy éppen hatvanhét évvel ezelőtt, 1944. május 22-én hagyta el a várost az első deportáló vonat, 3110 személlyel. A XX. Festum Varadinum keretében zajlott kulturális eseményen megjelenteket Oláh Boglárka egyetemista hegedűjátéka után kettős minőségében köszöntötte Biró Rozália: mint Nagyvárad alpolgármestere és mint a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke. Elárulta: nemrég beszélgetett Halmos Sándor debreceni professzorral, a KDNP Barankovics Alapítvány Izraelita Műhelyének titkárával arról, hogy jó lenne, ha egy ilyen kötetet megjelenhetne. Az akarat és a szándék tehát a szerző részéről megvolt, s most lehetőség is adódott ezek gyakorlatba ültetésére.

A kiadványt ismertető Csűry István királyhágómelléki református püspök egy olyan gyermekkori élményét mesélte el a jelenlevőknek, melyről eddig nemigen beszélt a nagy nyilvánosság előtt. Elmondta: sokszor játszott a Kapucinus utca December 1. tér felőli sarkánál, s gyakran látott egy házaspárt, melynek tagjairól lerítt, hogy milyen szeretetben és komolyságban élnek. Telt-múlt közben az idő, kihelyezték segédlelkésznek Várad-Olasziba, s egy napon bekopogott hozzá egy idős bácsi, akit meglátva ő rögtön tudta, hogy arról a zsidó férfiről van szó, aki sok évvel korábban feltűnt neki. Most azt kérte tőle: jöjjön el hozzá, mert református felesége nagyon beteg és úrvacsorát szeretne venni. Természetesen teljesítette óhaját, s ezt követően körülbelül három éven keresztül máskor is felkereste őket. Máig ható nyomokat hagyott benne az a szeretet, amivel a férfi ápolta, lelkileg gondozta feleségét. „Nem elég tehát csupán statisztikai adatok alapján megközelíteni egy népet, érzelem, belső kapcsolódás is szükséges ahhoz, hogy megérintsen bennünket egy másik közösség élete”, vonta le a következtetést a KREK vezetője. A kötettel kapcsolatban többek közt arra hívta fel a figyelmet: véleménye szerint egy alapmunka, olyan forrás, amihez bátran lehet nyúlni. Ugyanakkor egyik nagy erénye, hogy úgy mutatja be a zsidók sorsát, hogy közben ezzel párhuzamosan a jelentősebb magyar eseményeket is részletezi.

Valótlanságot állítanak

Koppelmann Félix, a Nagyváradi Zsidó Hitközség elnöke a nap jelentőségét emelte ki, különös tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében került sor a rendezvényre. Úgy vélte: a kötet hasznos információkkal szolgál azokról az időkről, melyek eddig kevésbé tisztán voltak megírva. Ugyanakkor hangsúlyozta: azért is volt szükség erre a könyvre, mert sajnos napjainkban is megjelennek olyan kiadványok, melyek valótlanságot állítanak és negatív színben tüntetik fel a zsidóságot. Kenesei Csaba, a Magyarok Világszövetségének svájci elnökének felszólalása után a szerző kapott szót. Halmos Sándor hangsúlyozta: az embereket vissza kell fordítani a hithez és őszintén el kell mondani a dolgokat, mert minden ott kezdődik, hogy tisztelned kell a másik ember életét és történelmét. Úgy fogalmazott: a békeharcnak azért kell kiteljesednie, hogy ne legyenek többé áldozatok és emberírtások, nemzetiségtől függetlenül. „Sajnos még ma sem tudom jószívvel kimondani, hogy nem lesz többé újabb Auschwitz. Éppen ezért fontos, hogy ne ellenséget, hanem ellenfelet lássunk egymásban. Embertársainkat a gondolatokkal kell meggyőzzük, nem erőszakkal vagy fegyverekkel, ebben kell tudjunk együttműködni”, közölte.

Ciucur Losonczi AntoniusA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .