Jubileumi ünnepi istentisztelet

A szerző felvétele
A szerző felvétele
Jubileumi ünnepséget tartottak a kolozsvári belvárosi unitárius templomban. A bejárattól az Úr asztaláig a díszőrség, különböző korok ruháiban, fogadta a belépőt. A zsúfolásig megtelt templomban a János Zsigmond Kollégium zászlaját hozták be.

Az ünnepi áhítatot Solymosi Zsolt lelkész-aligazgató tartotta. Erdély egyik legrégibb és legnevesebb iskolája, a János Zsigmond Unitárius Kollégium fennállásának 456. és újraindításának 20. évfordulóját ünneplik, méltó módon.

A hangulat megteremtéséhez az unitárius óvoda gyermekeinek műsorát Mikó Zsuzsa óvónő tanította be. Majd a Classis zenekar előadásában, hangverseny keretében, halhatatlan művek csendültek fel.

Köszöntő beszédek

Popa Márta igazgatónő az iskola újraindításának a küzdelméről beszélt, amelynek eredményeként az Unitárius Kollégium Erdély egyik legnevesebb iskolájává vált. 1948.-ban a korszak hangulatában érződött, a keresztény értékrendszeren alapuló értékeknek háttérbe kell vonulnia. Az egyházi iskolákat megszűntették a kormányhatározat alapján. Akkor úgy látszott, vége van annak az iskolának, amely a türelem szellemében épült, nevelte a fiatalokat. Az állami iskola megpróbálta az unitárius értékeket átvenni. 1993-ban a román kormány elfogadta az Unitárius Egyház kérését, hogy újraindíthassa az iskolát. Így lehetővé vált az unitárius teológiai líceum beindítása. 20 év alatt a levágott fa törzsén egy új ág jelent meg. Az újrainduló Kollégium megküzdött a létéért. Minden nap ádáz harcot jelentett. 20 éven keresztül küzdöttek a fennmaradásáért. Voltak olyanok, akik nem nézték jó szemmel a fiatal iskola tevékenységét. Tudatosan építkeztek, felvállalva szinte a lehetetlent. Az egyház által visszakapott épületben működnek most. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség diplomával ismerte el az iskola eredményességét.

Jelenleg a János Zsigmond Unitárius Kollégiumnak 800 diákja van, 60 fős tanári kara.

Bencze Ágnes nyugalmazott igazgató emlékezett az újrainduló kollégium szülőinek felejthetetlen bizalmára. Az első négy évről beszélt. Szilárd alapokon álló iskola a fiatalok számára a jövőt biztosítja. 1993. szeptember 15. az Unitárius egyház életében különös tanévnyitót jelentett. 45 év után fogadta a tanulóit az iskola. Neki jutott az a megtiszteltetés, hogy mint igazgató újraindítsa az Unitárius Kollégiumot. 30 diákot köszöntő székfoglaló beszédében az iskolai tevékenység céljait mutatta be. Fontosnak tekintette a hagyományoknak a továbbadását. Örömmel tölti el, hogy a Kollégium elismert tanintézetté vált, és kibővült a tanári kara.

Bálint Benczédi Ferenc, Unitárius püspök, az Unitárius Kollégium fontosságáról beszélt. Az évforduló alkalmával köszöntötte a jelenlevőket. Kemény harc volt a múltban, és van a jelenben. Fontos számunkra- mondta- a keresztény magyar unitárius iskola. Erőt ad, hogy a lehetőségeket kihasználva, törvényes keretek között a Múzsát szolgáljuk. Részt vegyenek az egyetemes emberiség boldogulásában. Szent-Györgyi Albert gondolatait idézte: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Magdó János, Magyarország Kolozsvári főkonzulja kiemelte, az iskola sikere mögött az egyház és erőteljes közösség áll. Az Unitárius Kollégium története a rombolás és az állandó építkezés, újrakezdés története. Hányszor kellett elhagyni az iskolát? Hogyan lehetett újra kezdeni? És tovább élni. Erős közösség szilárd alapjait tették le. Ez garancia, hogy az iskola sikerre legyen ítélve, mely mögött az egyház és az erős közösség áll. Felhívta a figyelmet, hogy mindenre fel kell készülni, mert a jövő nagyon bizonytalan. Sikerült újra építeni az iskolát. A fiatalok tartsák becsbe az iskolát, ahova majd gyerekeik, illetve később unokáik fognak járni. Tanulásukkal megszilárdíthatják az iskola alapjait.

Dr. Czire Szabolcs, a Szülői Bizottság elnöke, szülői szemmel az újraindított iskola erősségét taglalta. Szülőként van jelen, és ezért nagyon hálás, mert van, hova beírassa a gyermekeit. Jelenleg a János Zsigmond Unitárius Kollégium az iskolák élvonalában van, és mérceként tekintik. Az évek folyamán azt látta, hogy az iskolának sok erőssége van. Szülői szemmel nézve sorolta, melyek ezek. Az épület, mely állandóan megújul. A kiváló tanári kar. A kitűnő menedzsment. Karizmatikus, jó csapat vezeti az iskolát. Egy oktatáskutatónak mutatta be az iskolát, aki szerint Közép-Kelet Európa egyik legsikeresebb menedzsmentjével állunk szembe. Az iskola erőssége az unitárius szellemisége. A liberális szabadelvű gondolkodás, amely személyiséget formál, és személy- centrikus, kreativitásra ösztönzi a fiatalokat.

Dr. Borsai Endre 1948 előtt végzett diák. Feltette a kérdést, van- e helye a különböző egyházi iskoláknak? Amint mondta, az Unitárius Kollégiumban nemcsak a modern tudományt tanították meg, hanem nevelték a növendékeket, az unitárius szellemiségben. A mai ünnepség összeköthető a Kollégium 456 éves történetével. Demokratikus szellemben nevelték, a lelkiismereti szabadság, a türelmesség a kölcsönös megértés jegyében. Mindez az emberben liberális magatartást eredményezett. Az unitárius szellemiséget képviselő emberek jobban tudtak beilleszkedni a társadalomba, még az elmúlt évtizedekben is.

Jubileumi ünnepség bensőséges hangulatát emelte a Hegedűs Kornélia tanárnő által rendezett ünnepi versösszeállítás, a volt és jelenlegi diákok előadásában.

Felcsendültek a Kollégium Péterffy Gyula énekkarának csodálatos ajándékdalai, Majó Julianna karnagy vezetésével.

Csomafáy Ferenc