Jubileumi ünnep az evangélikus templomban

Jubileumi ünnep az evangélikus templomban
A Nagyváradi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség újraalakulásának 200-ik évfordulóját ünnepelték meg az elmúlt hétvégén a nagyváradi evangélikus templomban.

A jubileumi ünnep október 7-én a vasárnapi istentisztelettel folytatódott. Mátyás Attila lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd a prédikáció előtt Gergely Erna szoprán Mendelssohn Paulus című oratóriumából előadta a Jerusalem! Die du tötest die Propheten áriát, orgonán kísérte Benczédi Mónika. Ezt követően az Evangélikus Óvoda gyermekeinek zenés-verses szereplése következett, továbbá Thurzó Sándor-József brácsaművész és Bozsódi Beáta gordonka művész előadása. Prédikációjában Mátyás Attila elmondta, hogy „jó érzés, hogy a gyülekezettel, testvérekkel, barátokkal együtt lenni egy ilyen alkalmon, mikor hálát adunk. Hálával fordulunk az Úristen felé, mert neki köszönhetjük, hogy ma ünnepelhetünk.” A továbbiakban a lelkész felidézte az elmúlt 200 év eseményeit, a gyülekezet újraalakulásának nehézségeit, a templom építésének körülményeit. „Szomorú szívvel emlékezünk az anyaországtól való elszakadásra, majd a kommunizmus sötét időszakára és az 1989-es évet követő eseményekre is.”

Megemlékezés

Mátyás Attila prédikációjában megemlékezett azokra a személyekre, lelkészekre, felügyelőkre, tanítókra, nőszövetségi elnöknőkre, akik munkájukkal mindig is segítették a gyülekezetet, hozzátette, hogy mindezek mögött Isten gondviselő szeretete mutatkozik meg. „Nem csak a régmúltért, hanem azért is hálát kell adnunk, ami ebben az évben adatott, és bizonyosságunk van afelől, hogy Isten a jövőben is velünk lesz”-tette hozzá Mátyás Attila. A prédikációt követően Gergely Erna Händel Singe Seele Gott zum Preise áriáját adta elő, Benczédi Mónika orgona- és Lupse Anita hegedű kíséretében. Az ünnepi eseményen jelen volt Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja is, aki köszöntő beszédében szintén a 200 év fontosabb eseményeit emelte ki: „Ha összeszámoljuk a veszteségeinket és örömeinket, a mérleg a jó irányába billen el, hiszen a viszontagságok ellenére is ma a gyülekezet ójraalakulásának 200 éves évfordulóját ünnepelhetjük”. A beszédet követően a gyülekezet fiataljai fordultak Isten felé hálaadó imával, majd a kétnapos jubileumi ünnep az úrvacsoravétellel zárult.

Nagy Noémi