Jubiláns házaspárok megáldása

Jubiláns házaspárok megáldása
Urunk megkeresztelkedésének ünnepén a Székesegyházban Exc. Böcskei László megyés püspök húsz olyan házaspárt áldott meg, akik az elmúlt esztendőben kerek házassági évfordulót ünnepeltek.

A vasárnapi szentmise bevezetőjében a főpásztor az ünnep jelentőségéről beszélt. Olyan ünnep a mai – mondotta Böcskei László- amely figyelmeztet, hogy Isten azért jött el közénk, hogy megnyissa számunkra az üdvösség útját. Eljön közénk, hogy kiemeljen bűneinkből, és az üdvösség felé vezető utat megmutassa, ez az út pedig nem más, mint az újjászületésé, a megújulás útja. Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe egy olyan eseményre is emlékeztet minket, amelyre a legtöbben nem emlékezhetünk vissza, hiszen túl kicsik voltunk ahhoz, hogy ezt fel tudjuk idézni magunkban: megkeresztelkedésünk napja, amikor mi is az újjászületésnek az útjára léptünk, amikor minket is megajándékozott Isten az újjászületés lehetőségével és ennek útját megmutatta nekünk. Adjunk hálát külön ezért az ajándékért, hogy a keresztségben Isten gyermekeivé lehettünk – buzdította a híveket.

Házaspári kapcsolat

Prédikációjában Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató a házastársi kapcsolat vonásairól beszélt: szeretet, hűség, bizalom, támasz, erő az erőtlenségben, kölcsönösség, szükséghelyzetben szerepcsere. Mindezekről kellene szólnia a házasságnak – jelentette ki a szónok.

A házasság titka nem más, mint követni a bensőnk diktálta természet törvényszerűségét. Egyetlen párkapcsolatra sem mondható, hogy tökéletes lenne. Párválasztáskor mérlegel a két fél, addig, amíg a másiknak jó tulajdonságai túlsúlyba nem kerülnek, és akkor kijelentheti: igen, ezzel az emberrel le tudnám élni az életemet. Mai fiataloknál tapasztaljuk, hogy talán túlságosan is sokat mérlegelnek, számítgatnak, és inkább a visszatartó tényezők kerülnek előtérbe. A jubiláló házaspárok arról tesznek tanúságot, hogy igenis fel lehet fedezni az értékeket egy emberben, minden gyarlósága ellenére. Kiben ne lennének gyengeségek? De az egymás iránt érzett szeretet felülírja a rideg értelem racionális érveit. A szeretet képes jó értelemben szemet hunyni a gyengeségek fölött. Egyedül a szeretet az, amely képes megbocsátani – hangsúlyozta Kovács Zsolt atya.

A szentmise végén a kerek házassági évfordulót ünneplő házaspárok egymást követve vonultak a főpásztor elé, aki megáldotta őket, égő gyertyát adott át a férjeknek, míg a hölgyek egy-egy szál fehér rózsát kaptak, és egy emléklapot vehettek át. Kristofi Janos vezetesevel a Székesegyház kórusa működött közre zeneileg.