Jubiláns házaspárok megáldása

Jubiláns házaspárok megáldása
Vasárnap délben Exc. Böcskei László megyés püspök jubiláns házaspárokat áldott meg a nagyváradi Székesegyházban a szentmise végén. Varga Sándor biharpüspöki plébános mondott szentbeszédet.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a karácsonyi szent idő végéhez érkeztünk, mely arról szólt, hogy Isten megmutatkozott számunkra, eljött közénk a Fia által. Tette ezt nem önmagáért, hanem azért, hogy az ember, a népe könnyebben megtalálja az élete célját. E szövetséget erősítette meg a Mennyei Atya, Krisztusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedésével. „Ez az én szeretett fiam, benne telik kedvem”- hangzott az égi hang jelzésként, hogy aki azt akarja, az élete teljes legyen, őhozzá igazodjon. És erről az igazodásról kell szóljon a most kezdődött évközi időnek is, életünk minden napja, rezgése. Ilyen vállalkozáshoz kell kérjük Isten segítségét, megköszönve az ajándékait, melyekkel elhalmozott, gondolva a legnagyobb ajándékra, a keresztségre, mely által a gyermekeivé tett minket, mert a kedvét lelte bennünk.
A főpásztor külön üdvözölte a 2017-ban kerek házassági évfordulójukat ünneplő párokat. Azt kérte tőlük: köszönjék meg mindazt az Úrnak, amivel az elmúlt években, évtizedekben elhalmozta őket, a gondviselő jóságát, és ne feledkezzenek meg arról, hogy Isten ajándéka a hűség, az egymást iránt érzett szeretet, a kitartás és az önfeláldozás is.

Áldozat

Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt. Elmélkedését Varga Sándor biharpüspöki plébános egy allegóriára építette fel, melynek végkövetkeztetése az volt, hogy látszólag veszteséget jelent feláldozni a vezért, de valójában életünk meccsét nyerhetjük meg ezzel. Felidézte, hogy gyermekkorában mindig szeretett sakkozni az édesapjával, aki ügyesen játszott, és hogy ne búsuljon, eleinte mindig hagyta nyerni őt. Egy idő után azonban neki fejébe szállt a dicsőség, ezért hogy ne fölényeskedjen, az apja egy addig nem látott trükkel élt: feláldozta a királynőt, vagyis a sakkban a legerősebb bábut, hogy aztán a másik oldalon mattot adjon a fiának. Úgy fogalmazott a tisztelendő: a karácsonyi ünnepkört úgy is szemlélhetjük, hogy az Atya tett egy lépést azáltal, hogy elküldte a Fiát, akit aztán később vezérként a kereszten feláldozott, hogy mattot adjon a bűnnek. Megkeresztelődésekor pedig Jézus nem kellett megtisztulnia, hiszen bűntelen volt, ezért inkább alámerült, hogy ezáltal felülemelkedjen, és magára vegye a világ bűneit. Ugyanakkor sok esetben a jubiláns házaspároknak is sokszor a saját vezérelveikről kell lemondaniuk, hogy ezáltal közösen, együtt megnyerjék egymásnak magukat, és megszilárdítsák a kapcsolatukat.
A szentmise végén Böcskei László megyés püspök megáldotta a 10., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50. vagy 55. házassági évfordulójukat ünneplőket, gratulált és egy-egy emléklapot nyújtott át nekik.

Ciucur Losonczi Antonius