József Attila lírája a logika mentén

József Attila lírája a logika mentén

Nagyvárad – Az ismert József
Attila-kutató, Horváth Béla
irodalomtörténész a Líra
logikája című könyvével
ismerkedhetett meg a nagyváradi irodalomkedvelő
közönség.


A Partiumi Keresztény Egyetem
Bartók-termében, a Partiumi Magyar
Művelődési Céh és a Pro
Universitate Partium Alapítvány
szervezésében kerül
bemutatásra Horváth Béla, A
líra logikája című
kötetete. A szerzőt, aki egyben a
Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese,
szolgálati útja vezette
Nagyváradra. Mint mondta, nem először
jár Nagyváradon, József Attila
kutatóként legutóbb a Petőfi
parkbéli szoboravatáson vett
részt. A líra logikája
című tanulmánykötete
József Attila életművét
tekinti át, világképének
alakulását, verseinek, és
publicisztikai írásainak
elemzését valamint
sorstöténetét. A
könyvbemutatón a házigazda
szerepében Barabás Zoltán, a
Partiumi Magyar Művelődési Céh
igazgatója Szerb Antalt idézve elmondta,
József Attila verseit nem lehet borzongás
nélkül hallgatni, ugyanakkor
emlékeztetett arra, hogy a
költőóriást Pilinszky
János és Pomogáts Béla is a
szakralitáshoz hasonlította.
Horváth Béla néhány
kérdésfelvetéssel vezette be
kötetének bemutatását. A
József Attila – szakirodalom
mennyiségére való tekintettel
felvetődik a kérdés, hogy mi
értelme van újabb kötetet szentelni
a témának, kérdezte a szerző.
A válasz az átalakult
tetszésrendszerben, a magyar irodalom
újraértékelődésében,
a tudás
amortizálódásában
kereshető.

Pályafordulatok


A napjainkban nagyon sok kísérlet van
arra nézve, hogy József Attilát
lenyomják az őt megillető
trónról. Sokan
félreértelmezik, és sokan csak a
proletár, komunista “lúzer”
költőt látják benne,
magyarázta a szerző. Szükség
van tehát olyan szakirodalomra, mely
átfogó, objektív képet
nyújt a költőről és
életművéről. A szerző
kötetében József Attila
pályafordulatainak okaival is részletesen
foglalkozik. Elmondása szerint a
leginkább újszerű
meglátásokat azok a fejezetek
tartalmazzák, melyekben a költő a
freudizmushoz és Wilhelm Reich
pszichológus tanaihoz fűződő
viszonyát vizsgálja. József Attila
nagyon sok Freudot olvasott, és úgy
gondolta, hogy a pszichoanalizis segíthet rajta
betegségének kezelésében.
Betegsége azonban nem enyhült, nem tudta
feldolgozni anyja halálát, illetve a
szeretethiányt. Benne munkálkodott az az
elementáris fájdalomélmény,
mely hányatatott gyermekkorára
veztehető vissza. Betegsége
végül a tragikus halálig, az
öngyilkosságig vezetett. Horváth
Béla számos vers példával
szemléltette az általa elmondottakat,
részleteket hallhattunk több ismert
és kevésbé ismert versből,
ugyanakkor Mostis Gergő az egyetem
sajtóreferensének
előadásában is elhangzott két
József Attila költemény. A
könybemutató további
felmerülő kérdések
megválaszolásával és
baráti koccintással zárult.

Mészáros Tímea