Jótékonysági Zsuzsanna Bált szerveztek

Akt.:
Jótékonysági Zsuzsanna Bált szerveztek
Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a jótékonysági Zsuzsanna Bált február 8-án, a KRE Székházának dísztermében. A bálon a micskei Sámuel Házat, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban működő Szociális Napközit támogathatták a jelenlevők.

Péntek este több mint százan gyűltek össze a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) székházának hangulatosan feldíszített dísztermében, hogy közösen megvalósítsák a szervezők által kitűzött nemes célt, mégpedig azt, hogy támogassák a Micskén működő Sámuel Házat és a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban működő Szociális Napközit, és a két programban résztvevő gyerekeket. A rendezvény kezdetén Vinczéné Pálfi Judit a KRE missziói előadótanácsosa köszöntötte a közélet, az egyház és a kultúra jelenlevő képviselőit. „Meg szeretném köszönni, hogy ebben a túlzsúfolt báli szezonban úgy döntöttek, hogy ezt az estét egyházkerületünk jótékonysági céljára szánt és szervezett bálján töltik”- mondta el Vinczéné Pálfi Judit. Majd hozzátette, hogy sokszor elhangzik, hogy a gyermek jelenti a jövőt, „azt szeretnénk, ha ez nem csak egy elismételt mondat volna, hanem ezt valóban tartalommal töltenénk meg”. Az jótékonysági rendezvényen jelen volt a két program vezetője Dombi Enikő és Bertalan Csilla is.

Áhítat

A köszöntést követően Csűry István református püspök tartott áhítatot. „Hangsúlyozni szeretném, hogy azok akik a mai napon úgy tartunk istentiszteletet, hogy közben együtt vagyunk, és szórakozni vágyunk, olyan úton haladunk, amely Isten előtt tetsző, és amely a rászoruló emberek javát szolgálja”- mondta el a püspök. Elhangzott, hogy az egyházat gyakran komor intézménynek látják az emberek, olyannak, mint amelyben nincs helye a vidámságnak. „Elfeledkezünk Pál apostol figyelmeztetéséről, hogy ha kell akkor sírunk a sírókkal, de örülünk az örülőkkel”. Csűry István elmondta, hogy a jótékonysági bálon résztvevők egy sajátos templomba érkeztek, akkor is ha fehér asztal mellett ülnek, vagy ha megszólal a zene, mert az Isten előtt kell megállni, és az Isten igéje mellé leülni. Elhangzott, hogy Isten nem csak szomorúnak, gyászolónak akar látni, hanem ünneplő seregnek is. Csűry István hangsúlyozta, hogy fenn szeretnék tartani ezt a hagyományt és ezeket az alkalmakat, mert így lehet kifejezni, hogy Isten oda áll a reménykedő ember mellé.

Műsor

Az est további részében Thurzó Zoltán zongoraművész Chopin és Liszt művekkel örvendeztette meg a bálozókat, majd a Szigligeti Színház színművészei szórakoztatták a vendégeket. Pitz Melinda és Csepei Róbert egy-egy énekkel készült, míg Molnár Júlia Kiss Csabával operett csokorral lepte meg a jelenlevőket. A bál programjából nem hiányozhatott a nyitótánc sem. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium táncegyüttese Palotással nyitotta meg a táncot. A fiatalokat L. Székely Melinda készítette fel. A jótékonysági bálon a zenét a Sanzon Együttes biztosította. Az ízletes vacsorát és a táncot az éjszaka során a licitálás és a tombolahúzás szakította meg, amelyeken a befolyt összeget szintén a jótékonysági célra ajánlották fel. A licitálásra Vassy Erzsébet, Holló Kinga, Holló Barna és Ferenczi Béla képzőművészek ajánlották fel egy-egy munkájukat. A tombolahúzáskor Szűcs Éva szervező elmondta, hogy a bálon mindenki, aki vásárolt tombolát már nyert, hiszen ezzel is a gyermekeket támogatták. A 17. Zsuzsanna Bál idén is jó hangulatban telt, a résztvevők pedig ismét segíthettek adományaikkal.

Nagy Noémi