Jótékonysági Zsuzsanna bált szerveztek

Jótékonysági Zsuzsanna bált szerveztek
Február 13-án, pénteken tartották meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) immár hagyományossá vált jótékonysági rendezvényét, a Zsuzsanna bált. Az idén a Partiumban levő három református gimnázium iskolaalapjába gyűjtöttek.


Hosszú története során a Zsuzsanna bált mindig egy nemes cél érdekében rendezték meg, ez idén sem volt másként, hiszen a bál szervezői a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) három református gimnáziumának – a zilahi Wesselényi Református Kollégium, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és a Szatmárnémeti Református Gimnázium – iskolaalapjának feltöltésére ajánlották a bál bevételeit és a nagylelkű felajánlásokat. Február 13-án, pénteken több mint száz bálozó gyűlt össze a KREK székházának hangulatosan feldíszített dísztermébe, hogy támogassák a nemes célt, míg azok, akik nem tudtak elmenni a bálra, pártoló jegyek megvásárlásával járultak hozzá a három oktatási intézmény iskolaalapjához. „Az elgondolás megalapozottságát nem is kell magyarázni, hiszen jövőt tervezünk Partiumban, a jövőnk Isten áldásával csak akkor valósul meg, ha minél nagyobb hangsúlyt fektetünk a református oktatásra” – mondta Farkas Zsolt közigazgatási előadótanácsos, aki a köszöntések rendjén Csűry István püspök üdvözletét is továbbította, aki betegség miatt nem tudott jelen lenni a bálon.

Igei köszöntő

Isten áldását kérve a kitűzött célra, a rendezvény idén is igei köszöntővel vette kezdetét. Lukács József főjegyző, püspökhelyettes kiemelte, hogy „az egyházkerület rangos eseményén nem csak emlékezünk, hanem a jövőbe is tekintünk. Azt az áldozatos munkát kell továbbvinnünk, amit Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony elindított” – hangzott el. Új iskolaépületek emelésével vagy bővítésével bizonyították fejedelem férjével együtt, hogy mennyire meghatározónak tartják az oktatás ügyét. Az anyagi javak biztosítása mellett még fontosabb kérdés volt az oktatás színvonalának és hatékonyságának biztosítása. „Az ő szolgálata volt a leggazdagabb, mert épített, ezt a szolgálatot nekünk, az egyháznak, a társadalomnak is vállalnia kell” – tette hozzá végezetül a főjegyző. Szűcs Éva előadótanácsos, az est fővédnökének Fazekas Zsuzsannának és Fazekas László felvidéki református püspöknek az üzenetét olvasta fel, amelyben egy ógörög apokrif iratban talált vers soraival kívánták a kitűzött cél közös erővel való elérését. „Jézus tánca egy körtánc, az élet körtánca. A kegyelem vezeti a táncot, lehet összefogózni, lehet megosztani egymással, amit Tőle kaptunk, lehet lépni, és lehet arra menni, amerre a kegyelem vezet. Lehet örülni egymásnak, mindenért hálát adva az Istennek, Jézus Krisztusban. Ezt kívánjuk a Zsuzsanna bál alkalmából, lélekben hit által egy táncot járva, egy cél felé haladva” – olvasta fel Szűcs Éva.

Műsor

A köszöntések után következhetett a kulturális műsor, melynek során többször is fellépett Tóth Dorottya népdalénekes és a mezőtelegdi Pacsirták Néptáncegyüttes, továbbá a váradi Szigligeti társulat színművészei, Molnár Júlia és Hajdú Géza vidám kabaréjelenetekkel és kuplékkal szórakoztatták a megjelenteket. A báli programból nem hiányozhatott idén sem a nyitótánc. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai Palotással nyitották meg a táncot, a fiatalokat L. Székely Melinda balettmester készítette fel. Az ízletes vacsorát és a táncot az éjszaka során a tombolahúzás szakította meg. A jótékonysági bálon a zenét a Sanzon Együttes biztosította.

P. Nagy Noémi