Jótékonysági hangverseny

Jótékonysági hangverseny
Bihar megye – Vasárnap, május 16-án az újvárosi református templom imatermében hangzott el a jótékonysági hangversenyek második rendezvénye, ahol újra felléptek Nagyvárad fiatal művészei.

Az est szervezője Thurzó Zoltán volt, aki egyben zongarművészként is fellépett. A változatos műsor három operaáriát, valamint két oratóriumrészletet is tartalmazott. A műsor újdonsággal is megajándékozott: elhangzott Májerkuk Mária nemesen csengő szopránjának előadásában Domenico Cimarosa (1749–1801) kevésbé ismert, L’Olompiade című operájának (1784) egyik áriája. A szerző az olasz vígopera kiváló képviselője, amelyben az opera buffa szatirikus változatát egybeötvözi az érzelmes, romantikus vígopera típusával. A fiatal előadó ráéreztetett a műfaj olaszos, fülbemászó melodikájára. Egy másik, ritkán hallott opera egyik áriáját is előadta Tasnádi Ferencz, Giuseppe Verdi 17 éves korában írt négyfelvonásos operájából (amelyet a szerző Victor Hugo nyomán írt meg) Don de Silva Cavatináját. Itt is ráfigyelhettünk a fiatal előadó baritonjának erőteljes, dinamikus kifejezésmódjára. Mozart Mindenki így csinálja című kétfelvonásos operájából Gugliemo (bariton), valamint Dorabella (szoprán) kettőse (A szívet, melyet neked adok) Tasnádi Ferencz és Szabó Annamária előadása nyújtott igen szép élményt. Két oratóriumrészlet is felcsendült, J. S. Bach János passiójából a 31. számú baritonária, amelyben Pilátus aggódását fejezi ki („Aggódó örömmel, keserű teherrel, keményen szorongatott szívvel…”). Lényegében a hasonlatokkal ékesített részlet sajátos drámaiságát, dallamos fordulatait is kifejezően mintázta meg az előadó. Ugyancsak egy másik ária is felcsendült, J. Haydn Teremtés oratóriumából Ádám és Éva kettőse. A paradicsom boldogságát idéző Ádám és Éva szerelmi vonzódását, egymásra találását, az első emberpár hálatelt érzését szólaltatta meg Tasnádi Ferencz és Szabó Annamária. A hangzást és az érzelmek átadását, Haydn lírai vallomását nyújtották a hallgatóságnak. A zongoradarabok közül Chopin híres Valse Brillantja (op. 34, nr. 2), valamint Mozart c-moll Zongorafantáziája (KV. 475) hangzott el Thurzó Zoltán kiváló technikával és a mű gondolatvilágával azonosuló előadásában. A hegedűdarabok közül kiemelkedik ezúttal is Oláh Boglárka I. éves hallgató, aki Debussy Álmodozás, Glazunov romantikus Melódiája (op. 20, nr. 1), valamint Max Bruch g-moll Hegedűversenyének (op. 26) II. tételét játszotta. Mindhárom kompozíciót érzékenyen, átélten és biztos technikával tolmácsolta. Thurzó Sándor József brácsaművész is megajándékozott két mű előadásával. Macalik Alfréd (híres váradi festőművész és egyben zeneszerző) Két darab preklasszikus stílusban, valamint Fritz Kreisler Dittersdorf stílusában komponált Scherzóját szólaltatta meg. Igen közvetlenül, stílusosan mintázta meg a két művet. Hegedűn csendült fel Beethoven híres F-dúr Románca (op. 50), amelyet Józsa Zoltán adott elő igen megnyerően. Az esten újra fellépett Székely István klarinétművész, aki Weber I. Klarinétversenyének a II. tételét, valamint Kovács Béla egyik szellemes alkotását, az Üdvözlöm Önt, Johann Strauss úr címűt tolmácsolta, tanítványa pedig, Veress Lóránd ugyancsak Kovács Béla az Üdvözlöm Rossini úr című szellemes kompozícióját közvetítette. Májerkuk Mária ezúttal is igen kifejezően énekelte az Alessandro Stradellának tulajdonított Irgalmazz Istenem című romantikus kompozíciót, valamint Mozart Az elválás dala című alkotását. Minden egyes darabot Thurzó Zoltán kísért, nemcsak hogy hozzáidomulva az előadók szándékához, hanem veretes zongorajátékával is kitűnt. Az est nagy sikert aratott. A templomot megtöltő hallgatóság szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az előadókat. Végezetül Sándor Lajos lelkipásztor köszönő szavai után összegyűlt a megfelelő összeg, és tombolán sorsolták ki Tolnay Tibor egyik festményét.

Tuduka Oszkár