Jótékonysági estet tartottak Biharpüspökiben

Akt.:
Jótékonysági estet tartottak Biharpüspökiben
Nagyvárad – Karácsony másodnapján a biharpüspöki római katolikus templomban szentmisével egybekötött jótékonysági koncertet tartottak a Czapp-család megsegítése céljából. A helyi Hitbástya Egyesített Énekkar és a nagyvárad-réti református egyházközség Sztárai Mihály kórusa szolgáltak.

 

 

Nemrég az Erdély Online is tudósított arról, hogy leégett a biharpüspöki Czapp-család háza, csak a külső falak és valamennyire a szigetelés maradt meg. A bajba jutottak támogatása céljából az Ady Endre Középiskolában is szerveztek jótékonysági estet, legutóbb pedig a biharpüspöki lakosok döntöttek úgy, hogy segítenek a rászoruló famíliának. Ennek érdekében karácsony másodnapján szentmisével egybekötött jótékonysági koncertet tartottak a római katolikus templomban, melyen közreműködött a helyi Hitbástya Egyesített Énekkar és a várad-réti református egyházközség Sztárai Mihály kórusa.

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Jitaru Szél Antal plébános arról számolt be, hogy aznap délelőtt Exc. Böcskei László megyés püspökkel és néhány fiatallal a börtönben járt, ahol a főpásztor a felügyelők jelenlétében körülbelül negyvennyolc rabnak szentmisét mutatott be. Arról beszélt nekik, hogy karácsony örömhíre olyan valóság, melyet nem lehet korlátok közé szorítani, tehát még azokhoz is eljut, akiket sok évre szabadságvesztésre itéltek, mert az ember az isteni méltóságát minden élethelyzetben magában hordozza. Az elhangzottakhoz a plébános annyit tett hozzá: bárhova is sodor minket a sors, Isten sohasem mond le rólunk és tévedéseink ellenére megpróbál visszavezetni bennünket a helyes útra.

 

A vértanú példája

 

Szentbeszédében a tisztelendő arra is kitért, hogy december 26-án Szent István diakónust, az első vértanút ünnepli a római katolikus egyház. Arra hívta fel a figyelmet: a mártíromságának példája arra kell emlékeztessen, hogy a mennyország kapujának kulcsát nem adják ingyen, az igazság melletti kiállás kockázattal járt, de ennek ellenére mégis szükség van a csendes helytállásra, arra, hogy a Krisztus által kitaposott ösvényen járjunk, Isten akarata szerint és az ő törvényeinek megfelelően. Úgy fogalmazott: nem lehorgasztott fejjel, hanem hitünket vállalva kell hirdessünk, hogy alkotásra vagyunk teremtve. Kezünket ne ökölbe szorítsuk, hanem a szeretet jeleként simogatásra használjuk, hogy segíteni tudjunk másokon, mert Isten kegyelméből szolgálatra lettünk életre hívva, hogy az Úrtól erőt kérve, képesek legyünk azokat megvigasztalni, akik megpróbáltatásoknak vannak kitéve.

 

Ünnepi műsor

 

A szentmise után ünnepi műsor következett. Gagyi Viktória egy karácsonyi dalt énekelt, Pető Mónika pedig felolvasta Ady Endre Karácsony című költeményét. Ezután a biharpüspöki Hitbástya Egyesített Énekkar szolgált, Szakács Zselyke vezényletével. Felcsendült egy kánon, egy kétszólamú karácsonyi éneknek Bárdos Lajos-féle feldolgozása és egy Berkesi Sándorszerzemény. A várad-réti református gyülekezetet Sztárai Mihály Énekkarát Márkus Zoltán kántor irányította, a tagok egy latin himnuszból keletkezett karácsonyi ének Gárdonyi Zoltánféle feldolgozásával, egy Michael Praetoriuskompozícióval, egy 17. századi karácsonyi ének Berkesi Sándor-féle feldolgozásával és egy magyar nyelven előadott angol karácsonyi énekkel készültek. Szólót énekeltek Mike Abigél és Nemes Lujza szopránok. A két kórus együtt is szolgált, az Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel című szerzeményt pedig együtt énekelték a jelenlevőknek. Bár a templomban látni lehetett a leheletet, az elhangzott énekek melengették az egybegyűltek szívét-lelkét.

A Czapp-házaspárnak Szekeres Sándor biharpüspöki református tiszteletes adta át az összegyűlt 1468 lejt, majd szeretetvendégséggel zárult a jótékonysági rendezvény.

 

Ciucur Losonczi Antonius