Jótékony célú Zsuzsanna bál

Jótékony célú Zsuzsanna bál
Nagyvárad- Péntek este a Királyhágómelléki Református Egyházkerület jótékony célú Zsuzsanna bált szervezett a KREK székházának dísztermében. A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumot támogatták.

 

 

Körülbelül 120 vendég vett részt péntek este/éjjel azon a jótékony célú Zsuzsanna bálon, melyet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szervezett a székházának dísztermében. A felajánlók adományaikkal ezúttal a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumot támogatták, mely a történelmi Erdély egyik legrégibb református oktatási intézménye, hiszen 1646-ból már ismert az akkori tanulóinak névjegyzéke. 1945-ben államosították, majd a renderváltozást követően 1991-ben indították újra, ám azóta is egy régi bentlakásépületben működik, hiszen az egyetlen református kollégium a Partiumban, amelyik még nem kapta vissza hajdani épületét. Az intézmény vezetői ezért a támogatók segítségével szeretnék biztosítani továbbra is az első osztályos gyermekek szállítását, az új osztálytermek felszerelését (bútorzat, didaktikai eszközök stb.), illetve rendbetételét (festés, padlórakás stb.).

 

Díszvendégek

 

A rendezvény háziasszonyai Vinczéné Pálfi Judit és Szűcs Éva voltak, akiknek szinte mindenkihez volt egy-két kedves szavuk, és gondoskodtak arról, hogy ízlésesen feldíszített asztalok, valamint finom ételek és italok fogadják az érkezőket (az ellátásról a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ gondoskodott), a műsor pedig egyszerre legyen vidám, hagyomány tisztelő és az alkalomhoz illő is. Hivatalos formában Fazakas Csaba temesvári református esperes köszöntötte a megjelenteket, kiemelten az est díszmeghívottjait, vagyis a hajdúszoboszlói önkormányzat képviselőit. Ugyanakkor jelezte: néhány órán belül Tőkés László európai parlamenti képviselő, volt püspök is megérkezik, ami később meg is történt. Üdvözlőbeszédében Csűry István királyhágómelléki református püspök arra hívta fel a figyelmet: példakép kell legyen számunkra Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony, aki igyekezett megmutatni, hogy nehéz helyzetben is talpra lehet állni, és szét lehet úgy osztani az Isten ajándékozta javakat, hogy ezekből mindenkinek jusson. Ahol ugyanis hitet tapasztal az Isten, ott bőséges csodát küld az övéinek, hangsúlyozta az egyházfő, aki ezt követően egy 5000 lejes utalványt nyújtott át a KREK részéről a Wesselényi Kollégium részére, azzal a megjegyzéssel: akár részleteket is felhasználhat az összegből, amikor ez erőt tud adni a mindennapi küzdelemhez. Az ajándékért Szilágyi Zoltán iskolalelkész mondott köszönetet. Ezután Vinczéné Pálfi Judit lelkésznő, missziói előadótanácsos olvasta fel a bál fővédnökének, Répás Zsuzsannának, Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának az üzenetét, majd dr. Vincze Ferenc, a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatal címzetes főjegyzője bejelentette: a tombola fődíja két fő részére két éjszakás szálláslehetőség, félpanziós ellátással egy ottani spa termálhotelbe.

 

Program

 

A felszólalások után különböző műsorszámok következtek. Nagyfalui fonóház címmel fellépett a szilágynagyfalui Árvalányhaj Néptáncegyüttes (koreográfus Posta Rozália nyugdíjas tanárnő), valamint mezőségi és szilágysági táncokat mutatott be a szilágynagyfalui Vadrózsák Néptáncegyüttes (koreográfus Somogyi-Vengli Jutka könyvtáros, kultúrház-igazgató), a temesvári KO-FA duó, azaz Kovács Zsombor evangélikus tiszteletes és Fazakas Csaba református esperes pedig egy vidám jelenettel és nótaparódiákkal készült, nagy sikert aratva a jelenlevők körében. Az est egyik fénypontja a palotástánc volt, melyet a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium táncegyüttese adott elő, a fiatalokat Lászlóffyné Székely Melinda balettmester készítette fel.

Ezután a bálozokkal népesült be a táncparkett, a szórakoztatáshoz a zenét Márkus Zoltán (ének, billentyű) és barátai- Csepei Róbert (ének, gitár) és Szőcs Lőrincz (hegedű)- biztosították. Éjfélkor Kelemen-Molnár János, a Nagyvárad Táncegyüttes tagja és a Csillagocska zenekar köszöntötték a Zsuzsannákat és egy óriástortát is „megjelent” a díszterembe. A hajnalig tartó mulatságot a tombolasorsolás szakította félbe, a szelvények és a képzőművészek által felkinált alkotások eladásából származó összegek szintén a zilahi kollégium megsegítését szolgálták, akárcsak a János-Szatmári Szabolcs rektor vezette Partiumi Keresztény Egyetem által felkinált 1000 lej. A rendezvényt támogatták: a KREK Igazgatótanácsi Hivatala, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, valamint cégek és magánszemélyek.

 

Ciucur Losonczi Antonius