Jónásról és az engedelmességről tanultak

Jónásról és az engedelmességről tanultak
Mintegy harminc gyerek látogatott el hétfőn a Nagyvárad-Csillagvárosi Református Gyülekezet által szervezett, Az időutazó címet viselő bibliahétre. Jónás történetével ismerkedtek meg.

Ahhoz, hogy részt vehessenek a foglalkozáson, a gyerekek egy időkapszulát – azaz egy bonbont kaptak, a foglalkozás alatt pedig több időutazásnak is tanúi lehettek – ezek főszereplője tegnap Jónással magával találkozott a csillagvárosi templomban tartott kis jelenet során.

A gyerekek először Jónással kapcsolatos éneket tanultak Vincze Zoltán lelkipásztor vezetésével, később Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos ismertette az engedetlen próféta történetét, aki egy cethal gyomrába került, mígnem ígéretet tett arra, hogy teljesíti küldetését. A Jónásról szóló tanításból a gyerekek azt szűrhették le: Istennek minden körülmények között engedelmeskedni kell. A későbbiekben többek között kézműves foglalkozás zajlott, melynek során cethalat vágtak ki a gyerekek és egy emberkét is belehelyeztek.

Színes program

Vinczéné Pálfi Judittól megtudtuk: az idei bibliahét anyagát is a hollandiai KOEN alapítvány, valamint a romániai Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány állította össze, s a Szlovákiai Magyar Református Egyház lelkészei és vallástanárai dolgozták ki. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületen belül mintegy kétszáz gyülekezetben tartják meg ennek alapján a bibliahetet, s például a csillagvárosi gyülekezetben felnőtteknek szóló bibliahéten is feldolgozzák a különösen tartalmas témát és üzenetanyagot.

A foglalkozások naponta 10-től 13 óráig tartanak, s elméletet, énektanulást, mozgásos játékokat tartalmaznak, a szünetben pedig minden gyerek uzsonnát kap. Kedden Zákeusról és a becsületességről tanulnak a gyerekek, szerdán a gonosz szolga története kapcsán a megbocsátásról, csütörtökön Jézus feltámadásának történetével ismerkedhetnek meg, pénteken pedig János Jelenések könyve kapcsán tanulhatnak arról, hogy a Mennyország felé vezető utat válasszák.

Felújítás

Az idén is hét gyereket látnak vendégül a csíksomlyói Csibész alapítvány neveltjei közül, s a gyerekek e hét folyamán a csillagvárosi gyülekezet jóvoltából ellátogatnak az állatkertbe, illetve a Püspökfürdőbe.

A bibliahét kapcsán azt is megtudtuk: nemsokára véget érnek a 2010-ben elkezdett nagyszabású felújítási munkálatok, melyek során megmagasították a templomot, gyülekezeti termet, vendégszobákat alakítottak ki, valamint irodahelyiséget a Csillagváros Alapítvány számára, mely immár tizedik éve foglalkozik idősgondozással. Az eddigi munkálatok nagyjából 300 ezer lejbe kerültek, a támogatást legnagyobbrészt szponzoroknak köszönhetik.

Neumann Andrea