Jók lettek az országos felmérő eredményei

Jók lettek az országos felmérő eredményei
Az óvások mintegy egyharmadának adtak helyet Bihar megyében, ennek nyomán 76 esetben nőtt, 10 esetben csökkent az elért pontszám. Péntektől tölthetik ki a nyolcadikot végzettek az opcióikat.

Bihar megyében 249 nyolcadikot végzett diák óvta meg az országos felmérőn elért eredményét, s ez 86 esetben bizonyult megalapozottnak. A végső eredményeket szerdán este függesztették ki. 76 esetben nőtt az óvás utáni pontszám, 10 esetben pedig csökkent. 172 diák óvta meg a román nyelvből és irodalomból elért eredményét, matematikából 75 óvást regisztráltak, magyar nyelvből és irodalomból négyet, melyek közül kettőnek adtak helyet, német nyelvből és irodalomból pedig ugyancsak négyet, de ezek közül egyik sem bizonyult megalapozottnak. Néhány esetben viszonylag nagy a különbség az óvás előtti és az óvást követő pontszám között, de tudomásunk szerint nem éri el sehol a másfél pontot, ami további vizsgálatokat tenne szükségessé. Például matematikából van, akinek a pontszáma 6.30-ról 7.60-ra nőtt, vagy 6.85-ről 8.10-re, de olyan is, akinek például 4.55-ről az óvást követően 3.90-re csökkent a pontszáma.

Megfelelő szint

Amint Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő helyettes elmondta, az óvások száma más évekhez képest kevés volt, ez azzal is magyarázható, hogy a tételek viszonylag könnyűek voltak. Az ötös fölötti pontszámok aránya is magas más évekhez képest, 78,09% (az óvások előtt 78,05% volt). Amúgy az óvásoknak az érvényes szabályzat szerint akkor adtak helyet, ha a különbség meghaladta a fél pontot, viszont kivételt képeztek a 9.50, illetve a fölötti pontszámok, ahol megváltoztatták az eredményt akkor is, ha csak egy tized pontnyi volt a különbség.

A nagyváradi Ady Endre Középiskolában hét diák óvta megy az eredményét összesen nyolc tantárgyból, de csak egy óvásnak adtak helyet – a szóban forgó magyar nyelv és irodalom dolgozatot az eredeti 8.15 pont helyett 9.30-ra értékelték. Tóth Márta iskolaigazgató kérdésünkre elmondta: az eredményeket összességükben jóknak tartja, persze egyénenként létezhetnek elégedetlenségek, annál is inkább, mivel a teljesítmény maga sok összetevőből áll. Mindent összevetve a feladatok szintje megfelelő volt, hiszen itt nem az a lényeg, hogy a nyolcadikot végzettnek bebizonyítsák, hogy nem tud semmit – és igenis sokan veszik komolyan a tanulást, tette hozzá.

Elektronikus elosztás

A nyolcadikot végzettek mától július 10-ig tölthetik ki a középiskolákra vonatkozó opcióik listáját, melyet utóbb a tanfelügyelőségen táplálnak számítógépbe. Az Ady Endre Középiskolában például ma délután lesz az a megbeszélés az osztályfőnökkel, a diákokkal és a szülőkkel, melynek során kitöltik a listákat. Az első számítógépes elosztás július 16-án zajlik, az eredményeket pedig július 17-én teszik közzé. Tóth Márta felhívta a figyelmet arra, hogy ezt követően július 26-ig minden diáknak személyesen kell elmennie beiratkozni abba az iskolába, ahová bejutott, ellenkező esetben elvesztheti helyét. A következő számítógépes elosztás július 25-én lesz, ezen azok a nyolcadikot végzettek vesznek részt, akik például túl kevés opciót tüntettek fel a listán és nem kaptak helyet az első elosztáson. A harmadik számítógépes elosztásra, melyen többnyire azok vesznek részt, akiknek pótvizsgázniuk kellett, szeptember 6-án kerül sor.

További részleteket az opciókat tartalmazó lista helyes kitöltéséről, illetve a helyek elosztásának algoritmusáról többek között a http://www.admitere.edu.ro/ internetes címen lehet megtudni.

Neumann Andrea