Johannis az erdélyiek jelöltje!

A Magyar Polgári Párt jobboldali értékrend mellett elkötelezett politikai alakulatként az európai néppárti politikai családhoz tartozó román pártokra természetes szövetségesként tekint.

Ugyanakkor erdélyi regionális jellegű pártként természetes számunkra, hogy olyan elnököt szeretnénk látni Románia élén, aki a transzilvanizmus eszméinek szellemében, az erdélyi régió érdekeinek érvényesítését képviseli; érti és szívén viseli Erdély sorsát; aki számára nem kétséges, hogy Erdély az ország európai kapuja és egyben gazdasági motorja.
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy nem csak a magyar közösség sajátos helyzetéből adódóan is, a kisebbik rossznak számító jelöltet látjuk Klaus Werner Johannis személyében, hanem azt az elnökjelöltet, aki az ország európai felzárkózásának esélyét, Erdély és Székelyföld megerősödésének lehetőségét testesíti meg.
A Magyar Polgári Párt arra buzdít mindenkit, hogy november tizenhatodikán éljen szavazati jogával és szavazzon Erdély jövőjére.

Marosvásárhely, 2014. november 5.
Biró Zsolt, elnök